Cơm Niêu là một nghệ thuật của người Việt, là bữa cơm đạm bạc nhưng đậm đà, với thoang thoảng hương thơm của gạo kết thơm. Lần đầu tiên tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, nhà hàng cơm Niêu đậm đà chất quê chính thức được khai trương vào ngày 07/9/2013, tại số 249, đường Ngô Gia Tự.

Nhà hàng Cơm Niêu Đông Dương với không gian thoáng mát, quý khách sẽ được thưởng thức những món ăn ngon, đặc sắc trong một không gian đầm ấm cùng gia đình, người thân khi đến thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng Đông Dương. Ngoài những món ăn hải sản tươi ngon, hấp dẫn, hay những món đặc sản chỉ có ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ, nhà hàng Đông Dương còn phục vụ các món ăn theo yêu cầu nhằm thỏa mãn mọi nhu cầu của Quý khách.

Với đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, cùng với hệ thống trang thiết bị cơ sở vật chất hiện đại, nhà hàng Đông Dương chắc chắn sẽ làm hài lòng và thỏa mãn cho Quý khách dù là khó tính nhất.

Trân trọng kính mời!

Thông tin nhà hàng:
Nhà hàng cơm Niêu Đông Dương
Địa chỉ: 249 Ngô Gia Tự, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận.
Điện thoại: 0683.830507 - Hotline: 0913.162.445

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

East Ocean Restaurant Rice Nieu

Com Nieu is an art of Vietnam , is the meager meal , but charming , with a faint aroma of the fragrant rice . For the first time in the city of Phan Rang - Thap Cham , Ninh Thuan province , Nieu charming restaurant quality rice land was officially opened on 07/9/2013 , at No. 249 , Ngo Gia Tu street . Phone : 0683.830507 .

Com Nieu Restaurant Indochina with airy , guests will enjoy delicious food , excellent in a warm space with family and relatives to enjoy the cuisine at East Ocean restaurant . In addition to fresh seafood dishes , appealing , or of the specialties found only in coastal South Central , East Ocean restaurant also serves dishes as required to satisfy the needs of the customer .

With a staff of young, dynamic and professional service style , along with system equipment and modern facilities , restaurant Indochina will definitely pleasing and satisfying for customers , whether most difficult .

Cordially invited !

Restaurant Information :
East Ocean Restaurant Rice Nieu
Address: 249 Ngo Gia Tu , Phan Rang - Thap Cham , Ninh Thuan .
Phone : 0683.830507 - Hotline : 0913.162.445

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

East Ocean ресторане Rice Nieu

Com Nieu это искусство Вьетнама, является скудной едой, но очаровательный, со слабым ароматомароматный рис . Впервые в городе Фанранг - Тап Чам , провинции Ниньтуан , Nieu очаровательный ресторан качества риса земли был официально открыт 07/9/2013 , в доме № 249, Нго Гия Ту улицу. Телефон: 0683,830507 .

Com Nieu Ресторан Индокитае с воздушным, гости будут наслаждаться вкусной едой, превосходным в теплое пространство с семьей и родственниками , чтобы насладиться кухней в ресторане Ocean Востоке. В дополнение к блюда из свежих морепродуктов , привлекательным, или из специальностей встречаются только в прибрежных районах Южной Центральной, Восточной океана ресторане также подают блюда, необходимых для удовлетворенияпотребностей клиента .

Имея в своем штате молодой, динамичный и профессиональный сервис стиля , наряду с оборудованием системой и современным оборудованием , ресторан Индокитае , безусловно, приятны и удовлетворяющий для клиентов , будь то самое трудное.

Приглашаем !

Информация о ресторане :
East Ocean ресторане Rice Nieu
Адрес: 249 Нго Гия Вт, Фанранг - Тап Чам , Нинь Туан .
Телефон: 0683.830507 - Горячая линия : 0913.162.445