Để tạo điều kiện thuận lợi cho các Công ty lữ hành và du khách đến tham quan; bảo đảm về an ninh trật tự, an toàn cho du khách; tạo điều kiện thuận lợi trong việc tham gia giao thông của các phương tiện vận chuyển khách du lịch…Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận xác lập các tuyến du lịch địa phương năm 2016. Chi tiết, download tại đây