Để tạo điều kiện thuận lợi cho các Công ty lữ hành và du khách đến tham quan; bảo đảm về an ninh trật tự, an toàn cho du khách... Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận xác lập các Tour du lịch địa phương năm 2016, download tại đây