MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI CỦA TỈNH NINH THUẬN: 0259

 

1. Công ty TNHH Du lịch Sài Gòn-Hòn Ngọc

ĐC: 4 Trần Phú, TP. PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3827849 – Fax: 3827749

DĐ: 091 318 4015 – 091 669 4079 (Ông Lê Diệp Thanh Tùng - GĐ)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2. Trung Tâm Lữ hành Thống Nhất

ĐC: 343 Thống Nhất, TP. PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3836405

DĐ: 091 968 7287 (Ông Trung - GĐ TTLH)

– 098 556 5654 (Ông Lâm - PGĐ TTLH)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3. Công ty TNHH TMDV Khoa Danh

ĐC: 30 Trần Cao Vân, TP. PR-TC, Ninh Thuận

ĐT:  351 1234; 091 318 4323 (Ông Nguyễn Phạm Trường Khoa-GĐ)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4. Công ty TNHH Du lịch Hành Trình Mới

ĐC: 2/11 Đổng Dậu, TP. PR-TC, Ninh Thuận

DĐ: 093 355 0366 (Ông Trương Trọng Quyền - GĐ)

Website: dulichhanhtrinhmoi.com

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5. Công ty TNHH TMDV & DL Người Khám phá Ninh Chữ (Ninh Chu Explorer)

ĐC: 338/8 Thống Nhất, P. Phủ Hà, TP. PR-TC, Ninh Thuận

ĐT:  352 0002; 016 9661 1644 (Ông Huy - GĐ)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://www.ninhchuexplorer.com

         

6. Công ty TMDV Truyền Thông Sáng Tạo Việt Ninh Thuận

ĐC: 27 Nguyễn Văn Trỗi, TP. PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3515800 (Ông Đặng Nam Sơn - GĐ)

Ông Đặng Phương Đông

ĐT: 0933 000 831

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7. Công ty TNHH Du lịch Phan Rang

ĐC: Bàu Trúc, TT. Phước Dân, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

ĐT: 3 864 233-0937 516 905

DĐ: 0919 418 026 (Ông Phú Hữu Minh Thuần - GĐ)

Fax: 3 864 233

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: phanrang-travel.com

 

8. Công ty TNHH TM & DL Hoàng Lâm

ĐC: Khu phố 13, TT. Phước Dân, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

ĐT: 3763399

DĐ: 0907 032 555 (Ông Hải Minh Lư - GĐ)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

9. Công ty TNHH TM Du lịch Việt Phiêu

ĐC: 142 đường Bác Ái, P. Đô Vinh, TP. PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 388 1353;

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DĐ: 090 154 8080 (Ông Võ Văn Toán - GĐ)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: vietphieutravel.com.vn

 

10. Công ty TNHH Một thành viên TMDL Tứ Môn

ĐC: 01 Nguyễn Đình Chiểu, P. Kinh Dinh, TP. PR-TC

ĐT: 2222777

 

11. Công ty Du lịch Tiến Vinh

ĐC: 93/1A Thống Nhất, TP. PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 093 331 95 45 (Ông Võ Văn Định)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:tourdulichvinhhy.com

 

12. VPĐD Công ty TNHH DVDL Đất Nước Việt

ĐC: 22 Tô Hiệu, P. Kinh Dinh, TP. PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3820 626

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: datnuocviettour.com

Trưởng VPĐD: Ông Võ Minh Tín

ĐT: 0901 235 727

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         

13. VPĐD Công ty đầu tư TMDL SIWIN tại Ninh Thuận

ĐC: 273 Thống Nhất, P. Thanh Sơn, TP. PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3837107 - 388 1888

Trưởng VPĐD: Ông Trần Quang Lý (093303 1188 - 092 717 7789)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.