Ninh Thuận thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, là một tỉnh có vị trí địa lý quan trọng nằm trên ngã ba nối liền vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ với Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong chuỗi liên kết các tỉnh duyên hải miền Trung.
Năm 1975, Ninh Thuận được sáp nhập với Bình Thuận, Tuyên Đức, Lâm Đồng thành tỉnh Thuận Lâm. Tháng 2 năm 1976, ba tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Bình Tuy hợp nhất thành tỉnh Thuận Hải.
Ngày 01/4/1992, Ninh Thuận chính thức được tái lập.

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH NINH THUẬN

Địa chỉ: Số 02 Trần Quang Diệu, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm,  tỉnh Ninh Thuận.

ĐT: (0259)3828508 - 3828510. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Website: ninhthuantourist.com

 

 

Vị trí, chức năng

- Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; trực thuộc và chịu sự quản lý, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận.

- Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; có trụ sở làm việc đặt tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Giám đốc

Ông LÊ THÀNH HIỂN
Điện thoại:
3838376 - 0913930265

Địa chỉ E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Giám đốc

Ông PHẠM THANH BÌNH
Điện thoại:
3828508 – 01243525414

Địa chỉ E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Trưởng phòng HC - TH

Ông NGUYỄN XUÂN HỒ VŨ
Điện thoại:
3828506 – 0918194072

Địa chỉ E-mail:

 

Kế toán

Bà  NGUYỄN THỊ THÚY VÂN
Điện thoại:
3828506 – 0909860007

Địa chỉ E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Trưởng phòng Nghiệp vụ

Bà  PHAN THỊ VI
Điện thoại:
3828510– 0939711034

Địa chỉ E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ


Ông  ĐINH LÊ QUANG HUY
Điện thoại:
3828508 – 0933791266


Địa chỉ E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Chuyên viên phòng Nghiệp vụ

Bà  NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN
Điện thoại:
3828510 – 01634046409

Địa chỉ E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Chuyên viên phòng Nghiệp vụ

Bà  BÙI MAI PHƯƠNG THẢO
Điện thoại:
3828510 – 0909079494

Địa chỉ E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Chuyên viên phòng Nghiệp vụ

Bà  TRỊNH THỊ THANH PHƯƠNG
Điện thoại:
3828508 – 0966823455


Địa chỉ E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Chuyên viên phòng Nghiệp vụ

Bà  BÙI MINH TRÂN
Điện thoại:
3828508 – 0907686835


Địa chỉ E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.