Phó Giám đốc

Ông PHẠM THANH BÌNH
Điện thoại:
3828508 – 01243525414

Địa chỉ E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Trưởng phòng HC - TH

Ông NGUYỄN XUÂN HỒ VŨ
Điện thoại:
3828506 – 0918194072

Địa chỉ E-mail:

 

Kế toán

Bà  NGUYỄN THỊ THÚY VÂN
Điện thoại:
3828506 – 0909860007

Địa chỉ E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Trưởng phòng Nghiệp vụ

Bà  PHAN THỊ VI
Điện thoại:
3828510– 0939711034

Địa chỉ E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ


Ông  ĐINH LÊ QUANG HUY
Điện thoại:
3828508 – 0933791266


Địa chỉ E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Chuyên viên phòng Nghiệp vụ

Bà  NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN
Điện thoại:
3828510 – 01634046409

Địa chỉ E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Chuyên viên phòng Nghiệp vụ

Bà  BÙI MAI PHƯƠNG THẢO
Điện thoại:
3828510 – 0909079494

Địa chỉ E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Chuyên viên phòng Nghiệp vụ

Bà  TRỊNH THỊ THANH PHƯƠNG
Điện thoại:
3828508 – 0966823455


Địa chỉ E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Chuyên viên phòng Nghiệp vụ

Bà  BÙI MINH TRÂN
Điện thoại:
3828508 – 0907686835


Địa chỉ E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.