MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI CỦA TỈNH NINH THUẬN: 0259

 

1. Công ty Du lịch Tiến Vinh

ĐC: 93/1A Thống Nhất, TP. PR-TC, Ninh Thuận

- 181 Thống Nhất, P. Thanh Sơn, TP. PR-TC, Ninh ThuậnĐT: 093 331 95 45 (Ông Võ Văn Định)

Website: www.tourdulichvinhhy.com

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

2. Công ty TNHH Du lịch Hành Trình Mới

ĐC: 2/11 Đổng Dậu, TP. PR-TC, Ninh Thuận

- 181 Thống Nhất, P. Thanh Sơn, TP. PR-TC, Ninh ThuậnDĐ: 093 355 0366 (Ông Trương Trọng Quyền - GĐ)

Website: dulichhanhtrinhmoi.com

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

3. VPĐD Công ty đầu tư TMDL SIWIN tại Ninh Thuận

ĐC: 181 Thống Nhất, P. Thanh Sơn, TP. PR-TC, Ninh Thuận

Trưởng VPĐD: Ông Trần Quang Lý (093303 1188 - 0946724999)

website:http://siwintour.com/

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

4. Công ty TNHH Du lịch Phan Rang

ĐC: Bàu Trúc, TT. Phước Dân, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận

ĐT: 3 864 233-0937 516 905

DĐ: 0919 418 026 (Ông Phú Hữu Minh Thuần - GĐ)

Fax: 3 864 233

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Website: phanrang-travel.com

5. Công ty TNHH Du lịch Sài Gòn-Hòn Ngọc

ĐC: 4 Trần Phú, TP. PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3827849 – Fax: 3827749

DĐ: 091 318 4015 – 091 669 4079 (Ông Lê Diệp Thanh Tùng - GĐ)

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

6. Công ty TNHH TMDV Khoa Danh

ĐC: 30 Trần Cao Vân, TP. PR-TC, Ninh Thuận

ĐT:  351 1234; 091 318 4323 (Ông Nguyễn Phạm Trường Khoa-GĐ)

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

7. Công ty TNHH TMDV & DL Người Khám phá Ninh Chữ

ĐC: 338/8 Thống Nhất, P. Phủ Hà, TP. PR-TC, Ninh Thuận

ĐT:  352 0002; 016 9661 1644 (Ông Huy - GĐ)

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Website: http://www.ninhchuexplorer.com

8. Công ty TNHH TM Du lịch Việt Phiêu

ĐC: 142 đường Bác Ái, P. Đô Vinh, TP. PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 388 1353;

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

DĐ: 090 154 8080 (Ông Võ Văn Toán - GĐ)

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Website: vietphieutravel.com.vn

9. VPĐD Công ty TNHH DVDL Đất Nước Việt

ĐC: 22 Tô Hiệu, P. Kinh Dinh, TP. PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3820 626

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Website: datnuocviettour.com

Trưởng VPĐD: Ông Võ Minh Tín

ĐT: 0901 235 727

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

10. Trung Tâm Lữ hành Thống Nhất

ĐC: 343 Thống Nhất, TP. PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3836405

DĐ: 091 968 7287 (Ông Trung - GĐ TTLH)

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

11. Công ty TMDV Truyền Thông Sáng Tạo Việt Ninh Thuận

ĐC: 27 Nguyễn Văn Trỗi, TP. PR-TC, Ninh Thuận

ĐT: 3515800 (Ông Đặng Nam Sơn - GĐ)

Ông Đặng Phương Đông

ĐT: 0933 000 831

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

12. Công ty TNHH TM & DV Vận tải Thiện Trí T & T

ĐC: 01-02 Đinh Công Tráng, P. Đài Sơn, Tp. Phan Rang –Tháp Chàm

ĐT: 0988 111 118

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

Giám đốc Nguyễn Quốc Dũng

13. Trung tâm Lữ hành Dịch vụ Du lịch Thanh Cao

ĐC: 437 Thống Nhất, Tp.PR-TC

ĐT: 0683.831.156 – DĐ: 0913.646.091

14. Công ty TNHH TM&DL Raduga Phan Rang

ĐC: 02 D đường Yên Ninh, Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải

ĐT: 0123.216.7234

15. Công ty Nắng gió Phan Rang

Email: このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

16. VPĐD CÔNG TY TNHH TM & DU LỊCH ANEX VIỆT NAM

ĐC: TTC Resort Premium, đường Yên Ninh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận