Bãi biển Bình Sơn–Ninh Chử (Tp. Phan Rang–Tháp Chàm) là một vịnh biển nhỏ, kín gió, có bãi cát dài trắng mịn, độ dốc thoai thoải. Dù là người dân sống vài chục năm hay là du khách chỉ lưu lại 1, 2 ngày nơi phố biển xinh đẹp này thì cũng đừng bỏ lỡ cơ hội được “trải nghiệm” cảm giác tắm biển buổi sáng ở Bình Sơn, Ninh Chử.
Thời điểm “lý tưởng” nhất để tắm biển sáng là khi mặt trời chưa mọc, nhưng ánh sáng thì đã rạng chiếu vừng trời đông ửng hồng. Mặt biển tĩnh lặng như một hồ bơi “chân mây”. Lúc này, chắc hẳn những ai lần đầu đi tắm biển buổi sáng sẽ phải ngạc nhiên khi thấy lượng người tập trung ở các bãi tắm không thua kém “giấc” xế chiều là bao. Và họ sẽ còn ngạc nhiên hơn khi biết thói quen tắm biển buổi sáng đã “gây nghiện” cho không ít cư dân thành phố này.

Không khí bãi biển lúc tinh mơ vì thế mà sôi động, rộn ràng vô cùng. Sau vài động tác khởi động hoặc những bài tập thể dục nhẹ nhàng, các bà, các ông mặc phao bơi ngang bụng, rồi “thả” mình “trôi” ra biển, thật xa hàng mấy trăm mét, nhìn từ bờ chỉ thấy những chấm nhỏ li ti. Trong khi đó, các nhóm thanh thiếu niên thường chơi bóng chuyền trên bãi biển cho đến khi vã mồ hôi, người nóng lên rồi mới rủ nhau xuống tắm. Thỉnh thoảng cũng có những câu lạc bộ yoga hay võ thuật tập trung “biểu diễn” ở bãi biển vào sáng sớm. Ngoài ra, phải kể đến rất nhiều ông bố, bà mẹ đưa con đi tắm biển sớm, vừa tập bơi vừa tập thói quen dậy sớm cho các cháu. Đưa con đi tắm biển thường xuyên cũng là một cách giáo dục hay, giúp các bé hòa hợp tốt với thiên nhiên, tình cảm gia đình thêm gắn bó, đồng thời rèn luyện nhiều kỹ năng sống bổ ích.
Biển sáng đẹp và tươi mát chứ không quá nóng bức cũng không quá lạnh như nhiều người vẫn nghĩ. Nước biển lại rất trong và tương đối tĩnh, nên không khó để bắt gặp những đàn cá tung tăng “vờn” chân người tắm biển. Nếu may mắn, người ta có thể bắt gặp một vài chú sao biển. Những ngư dân thả lưới gần bờ vào đêm hôm trước thường bơi thúng thu lưới về. Họ luôn thân thiện cười chào mọi người khi chiếc thúng lắc lư trôi lại gần ai đó.
Đặc biệt, tắm biển buổi sáng còn để đón nhận khoảnh khắc mặt trời mọc. Bình minh trên biển luôn mang lại cho con người cảm giác xúc động, hứng khởi và tràn đầy sức sống. Thời khắc mặt trời như lòng đỏ trứng gà từ từ nhô lên khỏi mặt nước tựa một phép màu diệu ảo, mê hoặc lòng người. Đó là món quà mà chỉ những người dậy thật sớm và chạy ra biển mới nhận được mà thôi!
Nguồn: Báo Ninh Thuận Online

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visitors travelling to Phan Rang should take a bath in the early morning

Binh Son - Ninh Chu Beach (Phan Rang - Thap Cham City) is a small, windy bay with fine white sand and sloping descent. Whether you are a person living a few decades or only stay one or two days in this beautiful coastal city, do not miss the chance to experience the early morning bathing in Binh Son, Ninh Chu.

The ideal time to bathe in the morning is when the sun does not rise, but the light is already radiant in the horizon. The sea is peaceful like a "cloud" pool. At this time, who would first bathe in the morning, will be surprised to see the crowd of people in the beach is the same as in the afternoon. And they will be even more surprised to learn that the morning bathing habit is "addictive" to a huge amount of the city's residents.

The early morning beach atmosphere is very vibrant and bustling. After a few warm-up exercises, the old men and women wear life-jacket across their belly, then "float" into the sea, hundreds of meters away from the shore that they are only the tiny dots. Meanwhile, teenagers often play volleyball on the beach until they have sweat, then they will go swimming. Sometimes, there are yoga clubs or martial arts that gather to "perform" on the beach in the early morning. In addition, many parents take their children to swim early, while swimming and training habits of getting up early for their children. Taking children to bath is a good way to educate children, to help them get along well with nature, to be closer to family relationship and to learn more useful life skills.

The sea in the morning is beautiful and fresh and not too hot nor too cold as many people usually think. The seawater is very clear and relatively calm, so it is not difficult to see the fish “playing” with the swimmers’ feet. If being lucky, people can see a few sea stars. The fishermen who spread the net near the shore at the night before usually use basket boats to collect the net. They always smile cheerfully when their basket boat floats near someone.

In particular, bathing in the early morning is also a chance to see the sunrise. The dawn on the sea always gives people a sense of emotion, excitement and full of vitality. The moment of the sun like an egg yolk slowly rising from the water is a magical miracle that attracts people seeing. That is the gift that only those who wake up early and run to the sea to be received only!

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Когда вы приедете в Фан Ранг, вы должны купаться в море утром

Пляж Бинь Сон-Нинь Чу (город Фан Ранг– Тхап Чам) - это небольшая ветреная бухта с длинным мелким белым песком и наклонным уклоном. Если вы живете через несколько десятилетий или если вы останетесь один или два дня в этом красивом прибрежном городе, не упустите шанс испытать утреннюю купание на море в Бинь Сон-Нинь Чу.

Идеальное время для купания утром - это когда солнце не поднимается, но солнце светит в небе. Море по-прежнему похоже на «облачный» бассейн. В это время, кто первым купается утром, будет удивлен, увидев, что концентрация людей на пляже утром не меньше чем вечером. И они будут еще более удивлены, узнав, что утренняя купальная привычка является «захватывающей» для многих жителей города.

Пляжная атмосфера настолько ярка, что она живая, шумная. После нескольких упражнений или упражнений разминки, дамы, дамы на поплавках, плавающие по их животу, затем «плавают» в море, в сотнях метров от берега видны только крошечные точки. Между тем, подростки часто играют в волейбол на пляже, пока они не потеют, кто разогревается перед сном. Иногда есть йога-клубы или боевые искусства, которые сосредотачиваются на «игре» на пляже рано утром. Кроме того, многие родители вынуждены забирать детей, чтобы поплавать рано, в то время как плавание и тренировочные привычки рано встают для детей. Привлечение детей к купанию также является хорошим способом воспитывать детей, помогать им лучше с природой, чувствовать больше семьи и учиться более полезным жизненным навыкам.

Море красиво и свежо и не слишком жарко и не слишком холодно, как думают многие. Морская вода очень чистая и относительно спокойная, поэтому нетрудно поймать рыбу, подбрасывающую ванну для ног «пловцов». Если повезет, люди могут поймать несколько морских звезд. Рыбаки, которые копались у берега накануне вечером, обычно плавали, чистая рыбалка. Они всегда весело улыбаются, когда баскетбол плавает рядом с кем-то.

В частности, купание утром, чтобы получить восход солнца. Рассвет на море всегда дает людям чувство эмоций, волнения и полной жизненной силы. В тот момент, когда солнце похоже на яичный желток, медленно поднимающийся из воды, как волшебное чудо, очарованные люди. Это тот дар, что только те, кто рано встает и бегут к морю!