Ninh Thuận vùng đất đầy nắng và đầy gió, nhưng chính những cái nắng, cái gió ấy đã tạo nên một Ninh Thuận với đặc trưng riêng không thể lẫn với bất kỳ vùng đất nào. Bạn đã tới Ninh Thuận lần nào chưa? Chắc hẳn khi tới du lịch Ninh Thuận không ai là không biết tới Ninh Thuận vùng đất của những bãi biển đẹp, những tháp Chăm huyền bí với nền văn hóa Champa lâu đời hay những vườn nho bạt ngàn, mà còn lôi cuốn du khách bởi một nền ẩm thực rất đa dạng và phong phú mang đặc trưng riêng. Ngoài đặc sản Cơm gà Phan Rang, dông 7 món, lẩu dê, bánh canh, bánh xeo,…thì món thịt cừu nướng đã làm mê hoặc biết bao thực khách khi đặt chân đến vùng đất nắng gió này.

Không biết cừu đã có mặt ở Ninh Thuận từ khi nào nhưng nó là loài vật nuôi gần gũi, thân thiết của người dân Ninh Thuận từ khá lâu đời. Đến Ninh Thuận du khách có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh đàn cừu trên những đồng cỏ hoang sơ, đồi cát ven biển hay gần quốc lộ 1A chạy dài qua tỉnh Ninh Thuận tạo nên hình ảnh rất đỗi thân thương đặc trưng của vùng đất Ninh Thuận. Cừu thường ăn nhiều loại thức ăn, nhưng ăn cỏ và cây thấp là chủ yếu và được nuôi thả nên thịt cừu là thực phẩm rất có giá trị cao về dinh dưỡng, giàu đạm, chứa nhiều sắt, giảm cholesterol và ngừa loãng xương, cải thiện khả năng ghi nhớ và tập trung của não,… mùi vị thịt cừu rất thơm, ngon và đặc trưng. Cừu là đặc sản nổi tiếng của Ninh Thuận được chế biến thành những món ăn ngon như: cừu nướng, cừu đút lò, chả cừu, cari cừu, lẩu cừu,...được rất nhiều du khách yêu thích khi tới du lịch Ninh Thuận.

Đến Ninh Thuận du khách có thể dễ dàng tìm kiếm những nhà hàng, quán ăn để thưởng thức các món ăn đặc sản được chế biến từ thịt cừu. Với không gian thoáng mát tại các nhà hàng ven biển Bình Sơn - Ninh chữ, du khách sẽ được thả hồn cùng với những cơn sóng biển biển rì rào cùng người thân nhâm nhi ly rượu vang, thưởng thức món cừu nướng thơm ngon có vị ngọt và mềm. Còn nếu du khách muốn thưởng thức với món thịt cừu nướng mọi, du khách sẽ cảm nhận được hương vị thịt đặc trưng mà không hề bị hòa lẫn do nướng không pha chế, hay thưởng thức lẩu cừu để cảm nhận hương vị đậm đà kết hợp sự hài hòa của các loại gia vị trong món ăn mang đầy tinh túy, cân bằng sức khỏe.   

Ninh Thuận luôn ẩn chứa những điều bất ngờ, thú vị cho du khách. Hãy đến và trải nghiệm, khám phá ẩm thực vùng đất nắng bạn sẽ thấy yêu cuộc sống, quê hương mình hơn./.

Phan Vi

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Explore the delicious dishes made of sheep meat, the specialty of sunny land

Ninh Thuan, the land which is full of sunshine and wind, but because of those, created Ninh Thuan, the special land and cannot be mistaken with any other places. Have you visited to Ninh Thuan yet? It is assured that when visitor travel to Ninh Thuan, everyone knows that Ninh Thuan tourist is not only a place with beautiful beaches, mysterious Cham People Temples with age-old Champa culture, immense vineyards, but also attractive place which has the cuisine various, plentiful, and special. Beside the Phan Rang chicken rice, 7-dish iguana, goat pot-au-feu, rice spaghetti, pancake… the roast sheep meat enchants a number of visitors when traveling to this sunny and wind land.

No one knows when sheep have been in Ninh Thuan, but it is a closely domestic animal towards Ninh Thuan citizen for a long time. Traveling to Ninh Thuan, visitors are easy to see sheep herds on the wild grassland, on the coastal sand dunes, or near the 1A Highway, these brings a beloved picture which belongs to Ninh Thuan province. Sheep usually eats many kinds of foods, but major are grass and leaves of low trees. Sheep is reared without cages so that it is the meat with high nutrition, protein, iron; it also reduces cholesterol, prevents osteoporosis, improves memorial ability, and the concentration of brain… Sheep meat is very fragrant, delicious, and special. Sheep is also a famous specialty of Ninh Thuan which is made up the tasty dishes such as: roasted sheep meat, oven-inserted sheep meat, grilled chopped sheep meat, curry sheep meat, pot-au-feu sheep meat… these are favorite dishes of almost visitors when they travel to Ninh Thuan.

 Visitors can easily find many restaurants to savour the specialty dishes made of sheep meat when travel to Ninh Thuan. Along with fresh, cool atmosphere in the coastal restaurants in Binh Son – Ninh Chu beach, visitors can feel freedom with the sea wave beside your family, sip the wine, and enjoy the roasted sheep meat – which has delicious and sweet taste. If visitors desire to enjoy sheep meat that char-grilled over open fire, you will feel the special taste of meat that cannot be mixed because of not prepared when roast meat; or you can enjoy the pot-au-feu sheep meat to feel the moreish taste mixed harmoniously by many spices in the quintessential and health balance dish.

Ninh Thuan always contains a lot of surprised, interested things to visitors. Come and experience, explore the cuisine in this sunny land, you will love your life and your country more./.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Исследуйте вкусные блюда, приготовленные из баранины, специальность солнечный край

Нинь Туан, земля, которая полна солнечного света и ветра, но из-за тех, создано Ниньтхуан, специальный землю и не может быть каких-либо ошибиться с других мест. Посещали ли Вы в Ниньтхуан еще? Он заверил, что, когда путешествия посетитель Нинь Туан, каждый знает, что Нинь Туан туристов не только место с прекрасными пляжами, таинственные Cham Люди Храмы с вековой Чампа культуры, огромных виноградников, но также привлекательное место, которое имеет кухню различных, много, и специальные. Помимо Фанранг куриного риса, 7-блюдо игуаны, козы потофё, риса, спагетти блин ... жаркое баранины очаровывает количество посетителей, когда, путешествующих в этот солнечный и ветровой земли.

Никто не знает, когда овцы были в Ниньтхуан, но это близко к домашним животным Нинь Туан гражданина в течение длительного времени. Путешествие в Ниньтхуан, посетители легко увидеть стада овец на диком лугов, на прибрежных песчаных дюнах, или около 1А шоссе, это приносит любимую картину, которая принадлежит провинции Нинь Туан. Овцы обычно ест много видов продуктов, но важную являются травы и листья невысоких деревьев. Овцы выращивается без клеток таким образом, что это мясо с высоким питания, белка, железа; он также снижает уровень холестерина, предотвращает остеопороз, улучшает способность мемориальный и концентрация мозга ... Овцы мясо очень ароматный, вкусный, и специальные. Овцы также известный специальности Нинь Туан, который состоит из вкусные блюда, такие как: жареный баранины, духовка вставлена ​​баранины, приготовленные на гриле нарезанный овец мясо, карри баранины, потофё баранины ... это любимые блюда почти посетители, когда они едут в Ниньтхуан.

 Посетители могут легко найти много ресторанов, чтобы насладиться фирменные блюда, сделанные из баранины, когда путешествие в Ниньтхуан. Наряду со свежими, прохладной атмосфере в прибрежных ресторанах в Бинь Сын - пляже Нинь Чу, гости могут почувствовать свободу с морской волной рядом семьей, потягивая вино, и наслаждаться жареной баранины - который вкусный и сладкий вкус. Если посетители желают наслаждаться овец мясо, на углях на открытом огне, вы будете чувствовать себя особый вкус мяса, которые не могут быть смешанный из-за не готовы, когда жаркое; или вы можете наслаждаться потофё овец мясо, чтобы почувствовать вкус moreish смешанный гармонично многими специями в квинтэссенцией и здоровья баланса блюдо.

Нинь Туан всегда содержит много удивленных, заинтересованных вещей для посетителей. Приходите и опыт, изучить кухню в этот солнечный земли, вы будете любить свою жизнь и свою страну больше. /.