Mọi người vẫn thường nói là Phan Rang có gì đâu mà tới. Mà nếu tới thì đôi khi vào làng gốm Bàu Trúc hay thổ cẩm Mỹ Nghiệp cùng lắm chỉ ngó qua ngó lại rồi về. Ngay cả bãi biển Ninh Chử cũng mất đi cái không gian sống, không gian ngắm nhìn.
Thực ra, nếu muốn thoát khỏi cái ồn ã của các trung tâm du lịch, cần những giây phút nghỉ ngơi, thay đổi cái không gian sống của tiện nghi và trở thành một người thích lang thang, tại sao không đến Phan Rang?
Thường thì mọi người hay chọn lựa đến Làng gốm Bàu Trúc và Mỹ Nghiệp, đây là hai điểm tham quan cho du khách khi đến Phan Rang. Bàu Trúc cách Phan Rang 10km về phía Nam và đối diện là làng Mỹ Nghiệp. Tuy nhiên, sự tưởng tượng về một làng nghề huyên náo ở Bàu Trúc khiến cho khách vỡ mộng, trái lại chạm gặp ở Bàu Trúc và Mỹ Nghiệp cuộc sống của làng quê, cách sống chân chất đến lạ của người địa phương ở đây. Vào khu trưng bày gốm của các gian hàng Đàng Xem, sẽ bắt gặp các nghệ nhân nặn gốm. Họ là những người làm công và chính họ đã tạo cho du khách sự thích thú khi thăm làng gốm Bàu Trúc.

Tiếp đến là làng thổ cẩm Mỹ Nghiệp, đa phần nơi này nhiều hộ dân còn dệt thổ cẩm trong nhà. Chính vì chen vào những con đường để vào thế giới thổ cẩm ấy mà cảm giác lang thang đến Phan Rang trở nên thú vị. Cũng là đến một làng quê, nhưng Mỹ Nghiệp mang một nét hoang sơ khá bất ngờ. Dăm cây xanh mọc hững hờ, những hàng rào bằng cây dựng lên, có con đường mang màu trắng của đất, hút sâu về phía trong nắng chang chang. Bạn có thể ghé vào bất cứ một ngôi nhà nào, chuyện trò với người phụ nữ đang dùng tay đẩy khung dệt nhịp nhàng. Giá thổ cẩm ở đây cũng rẻ bất ngờ đến độ dù không muốn mua, bạn vẫn phải mua vài thứ gì đó để làm kỷ niệm cho chuyến lang thang.
Phan Rang có một đặc sản hào phóng tặng cho du khách là nắng. Gần như thành phố ở đây luôn đón nhận bốn mùa nắng, cho nên ở đây có một loại cây che bóng mát chịu nắng cực giỏi là cây Sầu đông hay còn gọi là cây Xoan. Nếu bạn gặp các loại cây xanh ở nhiều nơi thì Phan Rang cho bạn chiêm nghiệm một loại cây mới là cây Xoan. Con đường Yên Ninh ôm vòng cung biển hẹn đang khai thác du lịch lại trồng loại cây khác: Bò cạp nước hay còn gọi là cây Hoàng Yến. Vào mùa hoa nở, cả con đường rực rỡ màu hoa vàng.
Biển Ninh Chử chạy dọc theo đường Yên Ninh, cái khác là muốn xuống biển phải theo những con đường đã mở ra, vì đa phần đất ở nơi này đã dành cho các khách sạn và resort, tầm nhìn của khách bị giới hạn. So với biển Nha Trang thì biển Phan Rang không so nỗi, nhưng cái thú “ bụi bờ” ở đây. Bạn có thể chen vào các quán hải sản giăng bạt che nắng, ngồi trên những ghế nhựa, vừa ăn vừa ngắm biển. Bên cạnh đó, nhiều khu vực bán những món ăn chơi, rẻ tiền như bánh tráng trộn, bánh tiêu, bánh cam hay gỏi, bánh mì, bánh bao, bắp nướng…
Đặc điểm ở Phan Rang là giá cả rẻ so với bất cứ thành phố nào, khách không hề bị chặt chém. Tỷ dụ như các khách sạn, nhà nghỉ luôn có giá bất ngờ từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn. Các quán cơm bình dân một khay có canh riêng, có khăn lạnh, có trà đá giá 20.000 đồng, tô phở 30.000 đồng và cà phê ở quán đẹp, nhân viên phục vụ xinh xắn cũng 15.000 đồng. Phan Rang có nguyên một “chợ đêm” trên đường 16 Tháng 4, ngay tại Quảng Trường. Chừng 4 giờ chiều là khu vực đang vắng vẻ nơi đây trở nên rộn ràng, những chiếc xe đẩy bán đủ thứ trên đời được đẩy ra, những chiếc ghế xếp được mở ra. Cả thành phố nho nhỏ ấy dường như dồn hết về nơi này.
Thật ra thì gọi là đi du lịch, ngay cả bước vào chợ Phan Rang bạn cũng sẽ không biết mua gì. Vì hàng hóa ở đây quen thuộc, cũng giống như những chợ bình thường khác. Đi vào mùa nho thì còn có quà là nho, hay mua ít tỏi, ít ớt khô của miền nắng gió này về làm quà. Nhưng thử một lần đến Phan Rang, sẽ thêm một lần ghé lại. Ta có cảm giác đi du lịch mà không phải là khách du lịch. Ta được hòa trộn vào không khí riêng tư của người địa phương, ta không phải lo lắng hỏi giá vì sợ chặt chém. Ta nghe biển thơm mùi muối, ta nghe những xôn xao trên con đường Thống Nhất hay cứ thong dong phóng xe hết đường 16 Tháng 4, vòng qua Ngô Gia Tự, vòng vòng đường Yên Ninh. Ghé ăn ốc, nghe tiếng bánh xèo kêu xèo xèo. Và nghe lòng cũng vui theo cái vui của miền đất hiền hòa.
Nguồn: Báo Ninh Thuận Online
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phan Rang, there is much to to
People often say that Phan Rang nothing that I. Sometimes referred to Ma contest on Bau Truc pottery village or My Brocade same industry through ngo ngo do just about back then. Even Ninh Chu Beach offers space lost its river, watching the space.
Actually, if you want to escape from the noisy center of travel, but need a break, changed the lives of comfortable space and become a wandering likes, why not to Phan Rang?
Often people or choices to Bau Truc pottery village and U.S. industry, here are two attractions for travelers to Phan Rang. Bau Truc Phan Rang 10km away to the south and opposite the village of My workers. However, the hallucination of a handicraft village in Bau Truc have fun making them yet disillusioned, whereas touch common in Bau Truc and My life career of village and honest way of living and that of local people in here. Visit the pottery exhibit booths Viewing, will see artists including Nan. They are workers and have created their own enjoyment for tourists visiting Bau Truc pottery village. Next is My sweet Brocade industry, this multi-and many households where children weaving in dentistry. Because inserting on the way to the world he sensed the feeling of wandering ghosts to Phan Rang enjoyable. Corridor is also home to one, but a net Wear My wild surprise. Crushed green sprout aggressive, but bristle tree fence, there is a way to bring white land, hut deep in the scorching backwards. You can look on any one single house, talk to the woman using her hand loom rhythmic thrust. Join this Brocade in surprising low supply reluctant to buy, you still have to buy something to play as a souvenir for specialized wandering.
Phan Rang has a bounty specialties for visitors is power. Almost city always well received here four power purchase, so there is a cool canopy tree species bear good leaves power pole east worm otherwise known as neem tree. If you have many types of trees in Phan Rang competition for a place to contemplate new crop is Neem tree. Yen Ninh road hugging arc Coast tourism operators are dating again in other plants: water scorpion otherwise known as Hoang Yen tree. Buy flowers on it, all the garish colors of flowers or wine.
Ninh Chu beach runs along the Yen Ninh, others want the ocean right along paths that opened up, because most land in this place have for hotels and resorts, guest views limited. Compared with sea beach of Nha Trang Phan Rang not implement some places, the ones collecting "dust butter" in here. You can insert the seafood spread function is enabled, but sitting on plastic chairs, eat and watch the sea. In addition, many area boards but snacks, inexpensive as blatant ball, target ball, orange ball or pillow, bread, dumplings, roasted corn ...
Features in Phan Rang la rates than any other city, yet there are not severed chem. For example, as the hotel rate, motels always surprises left for only a few thousand to several hundred thousand. The chophouse one tray has its own soup, cold towel, multi-part investigation has 20,000 shareholders, 30,000 bowls and coffee in the beautiful, buxom serving staff provided 15,000 winter. Phan Rang has one whole "night market" or on April 16, right in the square. Certificate 4pm la area was deserted place here became busy, but the vehicle teaches you everything in life is pushed out, but by a folding chair open. The city seemed small grapes devote about this place.
Actually, it is called traveling, even steps on seat parts that you also would not know what to buy. Since products in this familiar, like any other ordinary dog​​. Go on buy grapes have been the result of the contest, or purchase it garlic, chilli-free power it this time as a gift. But give it a try to Phan Rang, will once again boats. I travel the feeling is not that traveler. I not be mixed on the local people's privacy, we do not have to worry chem asking price of certain substances. I hear scented sea salt, but I heard a stir on the street or residential Thong Nhat leisurely style car all the way April 16, around the Ngo Gia Tu, Yen Ninh Street circles. Boat eat snails, pancakes hear hissing. Setae and hear the fun free fun under the gentle land.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фанранг, есть очень, чтобы в
Люди часто говорят, что не Фанранг ничего, что И. Иногда их называют конкурса Ма на Бау Truc гончарной деревни или Мой Brocade же отрасли через НПО НПО сделать примерно в то время. Даже Нинь Чу-Бич предлагает пространство потеряла свою реку, наблюдая за пространство.
На самом деле, если вы хотите уйти от шумного центра путешествия, но нужен перерыв, изменила жизнь комфортное пространство и стать странствующим любит, то почему бы не Фан Ранг?
Часто люди или выборы в Бау Truc гончарной деревни и промышленности США, вот два аттракционы для туристов в Фан Ранг. Bau Трюк Фанранг 10 км на юг и напротив деревни Моего работников. Тем не менее, галлюцинация кустарного деревне в Bau Truc весело делает их еще разочаровался, а прикоснуться распространены в Bau Truc и моя жизнь карьера деревни и честного образа жизни и, что местных жителей здесь. Посетите гончарные экспонат кабины Просмотр, увидите художников, включая Нан. Это рабочие и создали свой собственный удовольствие для туристов, посещающих Bau Truc керамики деревню. Далее идет Мой милый Brocade промышленность, это мульти-и многие домохозяйства, где дети ткачества в стоматологии. Потому вставки на пути к миру он почувствовал чувство блуждающих призраков Фан Ранг приятным. Коридор также является домом для одной, но чистая Wear My дикий сюрприз. Щебень зеленый росток агрессивны, но щетина дерево забор, есть способ, чтобы принести белый землю, хижина в глубине палящим назад. Вы можете посмотреть на какой-либо одной дома, поговорите с женщиной, используя руку ткацкий станок ритмическую тягу. Присоединиться к этой Brocade в удивительном низкой обеспеченности неохотно покупают, вам все равно придется что-то купить, чтобы играть в качестве сувенира для специализированного скитаний.
Фанранг имеет щедрость блюда для посетителей это сила. Почти город всегда хорошо принят здесь четыре питания покупку, так что есть прохладный вид навес деревьев приносящее доброго листья полюс власти восток червя иначе известный как дерева ним. Если у вас есть много типов деревьев в Фанранг конкуренции за место созерцать новый урожай является Ним дерево. Йен Ninh дорога обниматься побережье дуги туроператоры встречаетесь снова в других растениях: воды скорпиона иначе известный как Хоанг Йен дерева. Купить цветы на нем, все яркие цвета цветов или вина.
Нинь Чу пляже проходит вдоль Yen Нинь, другие хотят на океан прямо вдоль путей, которые открылись, потому что большинство земли в этом месте есть для отелей и курортов, просмотров гостей ограничена. По сравнению с морской пляж Нячанг Фан Ранг не реализовать некоторые места, те, собирая "пыли масло" здесь. Вы можете вставить функция рассеяния морепродукты включена, но сидя на пластиковых стульях, есть и наблюдать море. Кроме того, многие доски области, но закуски, недорогие, как вопиющим мяч, целевой мяч, оранжевый шар или подушку, хлеб, пельмени, жареные кукурузы ...
Особенности в Фанранг ла ставок, чем в любом другом городе, все же есть не разорвала хим. Например, как гостиничный тариф, мотелях всегда удивляет оставили только для нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч.Chophouse один лоток имеет свой собственный суп, холодное полотенце, из нескольких частей расследование имеет 20000 акционеров, 30000 миски и кофе в красивой, полногрудой сотрудников, работающих при условии, 15000 зиму. Фанранг имеет одно целое "Ночной рынок" или 16 апреля, прямо на площади. 4 вечера Сертификат ла площадь была пуста место здесь стал занят, но автомобиль учит вас все в жизни выталкивается, но по складном стуле открытым. Город казался небольшие виноград посвятить об этом месте.
На самом деле, это называется путешествия, даже шаги на части сидений, которые вы также не знаете, что купить. Поскольку товары в этой знакомы, как любой другой обычный собаки. Перейти на бай винограда были результатом конкурса, или купить его чеснок, чили без питания его на этот раз в качестве подарка. Но дать ему попробовать в Фан Ранг, снова лодки. Я путешествую чувство не что путешественник. Я не смешивать на неприкосновенность частной жизни местных людей, мы не должны волноваться хим запрашиваемая цена некоторых веществ. Я слышал, душистые морскую соль, но я слышал много шума на улице или в жилом стринги Нят неторопливо стиле автомобиля на всем пути 16 апреля вокруг Нго Гия Вт, Йен Нинь Street кругах. Лодка едят улиток, блины услышать шипение. Щетинки и услышать весело бесплатный удовольствие под нежным земли.