Núi Cà Đú nằm cách trung tâm Phan Rang 5 km về phía Bắc, có độ cao 319m, là một ngọn núi nằm độc lập giữa đồng bằng, nhiều hang hốc đá sâu vào bên trong, cây cối cằn cỗi…

Do vị trí địa lý và địa thế hiểm trở trong 2 cuộc kháng chiến, núi Cà Đú đã trở thành căn cứ chỉ đạo kháng chiến vững chắc. Vào năm 1948, trước tình thế Pháp mở rộng chiến tranh, các cơ quan kháng chiến của Phan Rang lần lượt chuyển đến Cà Đú lập căn cứ kháng chiến lâu dài.

Trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, lực lượng cách mạng đã đánh bại nhiều cuộc tấn công của Pháp vào căn cứ, giữ vững được cơ sở hoạt động chỉ đạo và tổ chức chiến đấu.

Đến giai đoạn chống Mỹ, căn cứ Cà Đú vẫn tiếp tục phát huy vai trò là căn cứ bám trụ chiến đấu và chỉ đạo chiến đấu của Phan Rang. Gắn liền với những chiến công, với vai trò quan trọng trong chỉ đạo kháng chiến, căn cứ núi Cà Đú đã được UBND tỉnh Ninh Thuận xếp hạng Di tích lịch sử Cách mạng cấp tỉnh năm 1999.