Ngày 1/1/2001, huyện Bác Ái được chính thức tái lập và đi vào hoạt động, huyện lỵ hiện đóng tại xã Phước Đại, trên quốc lộ 27B. Địa vực Bác Ái rộng bao trùm toàn bộ vùng rừng núi bắc tây bắc Ninh Thuận.

Sau Hiệp định Genève, quân dân Bác Ái đã bẻ gãy nhiều cuộc tấn công của quân đội Ngô Đình Diệm. Năm 1959, được sự chỉ đạo của cán bộ bên ngoài và tổ chức bí mật bên trong, đồng bào dân tộc đã đồng loạt nổi dậy phá bung khu tập trung Bà Râu, Tầm Ngân (khu tập trung của địch) kéo nhau về buôn làng cũ làm ăn và kháng chiến.

Vào cuối năm 1959-1961, dân quân Bác Ái do Pinăng Tắc chỉ huy, tiếp tục tổ chức chiến đấu giải phóng hơn 1.500 dân ra khỏi khu tập trung, chiến công vang dội này gắn liền với huyền thoại bẫy Đá Pinăng Tắc hào hùng.

Đến khi Mỹ đưa quân trực tiếp vào chiến trường thì quân dân Bác Ái lại viết nên những chiến công vẻ vang mới. Dưới sự lãnh đạo và tổ chức chiến đấu của Tỉnh Ủy Ninh Thuận, với tất cả những vũ khí có được kể cả cung tên thô sơ, quân dân Bác Ái đã đánh trả những cuộc càn quét lớn có trang bị vũ khí hiện đại của quân Mỹ cùng với những chiến công vang dội như: đánh bại 1 Trung đoàn Bộ binh ngụy tại Suối Khô, đã đẩy lùi 2 cuộc càn quét lớn của quân Mỹ và Nam Triều Tiên; chống trả với 4.000 quân 2 lữ đoàn dù Mỹ và 3 trung đoàn Nam Triều Tiên, 144 đợt oanh tạc. Sau 9 ngày chiến đấu, địch bị tổn thất lớn về người gần 200 quân và nhiều máy bay, khí tài nên đã buộc địch phải rút lui.

Ninh Thuận có 11 Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân thì riêng căn cứ Bác Ái sản sinh 3 là: Pinăng Tắc, Pinăng Thạnh và Chamaléa Châu.

Căn cứ Bác Ái mãi mãi là địa danh nổi tiếng ở Ninh Thuận trong sự nghiệp chiến tranh giải phóng miền Nam. Bên cạnh các di tích đặc sắc và nổi tiếng kể trên, còn có một thể chế văn hóa khác cũng đáng quan tâm ở huyện Bác Ái là Nhà truyền thống Bác Ái - nơi trưng bày các hình ảnh, lưu giữ các sản vật, các giá trị văn hóa… của quân và dân Raglai, làm sống lại hình ảnh hào hùng của cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Nơi đây có thể tổ chức loại hình du lịch về nguồn để giáo dục truyền thống thế hệ trẻ.