Sau hơn một giờ đồng hồ đi bộ, vượt qua trảng cát vàng mịn màng, những sườn dốc dựng đứng, ngoằn nghèo, khúc khuỷu, cuộc hành trình của chúng tôi đã đến đích.
Hình ảnh ngọn Hải đăng Mũi Dinh (xã Phước Dinh, Thuận Nam) đứng vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió có nhiệm vụ dẫn đường cho tàu, thuyền hoạt động trên biển về bến an toàn. Là một trong ba ngọn hải đăng nằm trên đường hàng hải quốc tế, Hải đăng Mũi Dinh được ví như là “mắt đêm của biển”, là biểu tượng khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Với nét mặt tươi vui và giọng nói hồ hởi như gặp lại người thân, Trạm trưởng Phạm Văn Cơ nhiệt tình dẫn chúng tôi đi thăm “mắt biển”. Ngọn Hải đăng Mũi Dinh được người Pháp xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 1904. Trải qua 110 năm chịu sự bào mòn của thời gian và biển cả, nhưng Hải đăng Mũi Dinh vẫn đứng sừng sững trên vách núi mũi Dinh, chiếu vào biển đêm luồng ánh sáng xa hơn 26 hải lý (khoảng hơn 48 km). Từ biển nhìn vào, Hải đăng Mũi Dinh có dáng vẻ khiêm nhường với độ cao 16m, mang đậm kiến trúc Pháp. Tháp đèn hải đăng có kết cấu hình vuông bằng những tấm đá granit chắc chắn. Nhờ được xây dựng trên mỏm đá dựng đứng, cao ngút nên chiều cao từ tâm đèn đến mực nước biển là 186 m. Vừa háo hức, vừa tò mò, chúng tôi lần theo những bậc cầu thang bằng gỗ, có cấu trúc hình xoắn ốc để khám phá “mắt đèn”. Hải đăng Mũi Dinh phát tín hiệu đèn chớp trắng 2+1 (hai đèn liền nhau phía trước và một đèn phía sau, hợp thành hình chữ Y), xoay tròn theo chu kỳ 20 giây. Ở vị trí này, phóng tầm mắt ra xa là bãi cát vàng mịn màng, những tảng đá với nhiều hình thù lạ mắt. Dưới chân Hải đăng là bãi biển tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng cùng những đợt sóng vỗ trắng xóa ôm trọn lòng dãy núi Hòn Chồng.
Làn da đen sạm vì nắng biển, ông Phạm Văn Thanh, người gắn bó với công việc “gác đèn” hơn 33 năm qua, chia sẻ: Trên trạm Hải đăng hiện có 15 thành viên đến từ nhiều vùng miền khác nhau. Tuy mỗi người một quê, mỗi hoàn cảnh nhưng xác định được nhiệm vụ nên ai cũng quyết tâm bám biển “giữ đèn”. Một ngày của nhân viên trạm đèn bắt đầu từ sáng sớm với việc kiểm tra bóng đèn, hệ thống phản quang, lau chùi đèn và các thiết bị hàng hải, kiểm tra điện áp, theo dõi thông số kỹ thuật để kịp thời xử lý sự cố,…Khác với trước đây tắt mở đều bằng thủ công, hiện nay hệ thống đèn được điều khiển tự động, khi mặt trời lặn, ánh sáng yếu thì đèn tự động bật sáng. Trong ca đêm, anh em phải thường xuyên quan sát xung quanh khu vực trạm đèn, kiểm tra độ nháy, độ chớp và chu kỳ quay của đèn…Làm bạn với sóng gió, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng vốn đã gắn bó lâu năm với Hải đăng nên các anh đều tìm thấy niềm vui ở đây và rất tận tâm với công việc. Với các anh, ngọn Hải đăng đã trở thành người bạn tâm giao với “ mắt đêm” không bao giờ tắt, làm tiêu điểm cho hàng nghìn tàu thuyền xuôi ngược trên biển cập bến an toàn. Chúng tôi không khỏi xúc động khi chứng kiến các nhân viên ở trạm từng ngày chăm chút, canh giữ “mắt biển” như chính tình yêu của các anh với biển đảo quê hương. Đúng như lời tâm sự của ông Thanh: “Thắp sáng ngọn hải đăng mỗi đêm là nhiệm vụ thiêng liêng; dù xa xôi, vất vả nhưng đầy tự hào”. Trạm Hải đăng Mũi Dinh sừng sừng ánh sáng ngọn đèn như là linh hồn của Biển.
Với những luồng sáng mạnh mẽ vươn dài giữa biển đêm, ngọn Hải đăng Mũi Dinh không chỉ là người bạn dẫn đường cho các con tàu hành trình xuôi ngược, xác định vị trí giữa biển khơi mà còn là “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền Tổ quốc. Ánh sáng Hải đăng Mũi Dinh luôn là động lực chắp cánh cho những con tàu lướt sóng ra khơi tìm luồng cá bạc.
Nguồn: Báo Ninh Thuận Online

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mui Dinh Lighthouse: the "Eye" of the night sea

After more than an hour's walk, passing through the smooth golden sand, steep, winding, and bumpy slopes, our journey reaches the destination.

The image of Mui Dinh Lighthouse (Phuoc Dinh commune, Thuan Nam) stands firmly in front of the waves, the wind which is responsible for leading ships and boats to come back home safely. Being one of the three lighthouses on the international maritime route, Mui Dinh Lighthouse is considered as the "night eye of the sea", which symbolizes the sovereignty of the sacred sea and islands of the country.

With a cheerful face and a cheerful voice like meeting the relatives, the head of the lighthouse, Mr. Pham Van Co enthusiastically led us to visit the "eye of the sea." Mui Dinh Lighthouse was built and put into operation in 1904. Over 110 years suffered from the erosion of time and sea, but Mui Dinh Lighthouse has been standing firmly on the cliffs of Dinh Cape, with the light illuminating into the darkness of more than 26 nautical miles (about 48 km). Looking from the sea, Mui Dinh Lighthouse looks humble with a height of 16m, bearing bold French architecture. The lighthouse tower has a square structure made of solid granite sheets. Thanks to its build on an upright cliff, the height from the center of the lighthouse to sea level is 186 m. With eagerness, curiosity, we followed the wooden stairs with spiral structure to explore the "eye". Mui Dinh Lighthouse sends flashing light of 2 + 1 signal type (two adjacent lights in the front and one in the rear, creating a Y shape), rotating in the cycle of 20 seconds. At this location, looking far away to the sea, there will be smooth yellow sand, and rocks with many strange shapes. At the foot of the lighthouse, there will be a beautiful beach that is the gift of nature with the white flapping waves embracing the whole mountain of Hon Chong.

With color skin of sunburn, Mr. Pham Van Thanh, who has been involving with the job of "guarding the lighthouse" over 33 years, shared: On the lighthouse, there are currently 15 members from many different regions. Although each person has his own homeland, each different situation but they determined the task so everyone has the common mission of "guarding the lighthouse". One day of the lighthouse’s staff starts early in the morning with the inspection of light bulbs, light reflective system, cleaning lamps and marine equipment, testing voltage, tracking specifications to timely handle problems. Being different from the previous period of manual process, the lights system now are automatically controlled; when the sun goes down, the light is dim, the lights turn on automatically. During the night, the staff must regularly observe the area around the lighthouse, check the flashing and rotation cycle of the light...

Being a friend of the wind and waves, although life is more difficult but everyone here found their fun and the dedication to their work because they are close-knit to the Lighthouse for a long time. For them, the Lighthouse has become their friend with the "eye of the night" that never turns off, is the focus of thousands of ships and boats across the sea to land safely. We can’t stand being moved from watching the staff at the station every day to care and guard the "sea eye" as their love to the island and the sea of the motherland. As the words of Mr. Thanh: "Lighting the lighthouse every night is a sacred task; despite being remote and hard, but it is full of pride". Mui Dinh Lighthouse illuminates its light firmly as the soul of the sea.

With the strong light illuminating in the middle of the night sea, the Lighthouse of Mui Dinh is not only a friend to guide the ships, but also a live "landmark" asserting the sovereignty of the motherland. Mui Dinh Lighthouse is always the motive force to help the ships head for the open sea to catch fish and return.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Маяк Муй Динь: «Глаз» ночного моря

После более чем часа ходьбы, проходя через гладкий золотой песок, крутые склоны, извилистые, ухабистые, наше путешествие в пункт назначения.

Маяк Муй Динь в коммуне Фуок Динь, района Тхуан Нама (Phuoc Dinh commune, Thuan Nam) твердо стоит во главе волны, ветер несет ответственность за то, чтобы ведущие корабли и лодки, работающие на море, были в безопасности. Будучи одним из трех маяков на международном морском пути, маяк Муй Диньсчитается «ночным Глазом моря», который символизирует суверенитет моря и духовного острова страны.

С веселым лицом и веселым голосом, похожим на родственников, глава Фам Ван Ко (Pham Van Co) с энтузиазмом заставил нас посетить «глаз моря». Маяк Муй Динь был построен и введен в эксплуатацию в 1904 году. Более 110 лет страдали от эрозии времени и моря, но Маяк Муй Динь стоял на скалах мыса Динь, коврики В ночном море свет составляет более 26 морских миль (около 48 км). От моря смотря, маяк Муй Динь выглядит скромным с высотой 16 м, несущей смелую французскую архитектуру. Башня маяка имеет квадратную структуру из твердых гранитных листов. Благодаря построению на поднятой скале высота от центра лампы до уровня моря составляет 186 м. С рвением, любопытством мы шли по деревянной лестнице, имели спиральную структуру, чтобы исследовать «глаз». маяк Муй Динь сикнализует 2 + 1 мигающие огни (два соседних фонаря спереди и один сзади, Y-образный), вращаются через 20 секунд. В этом месте, далеко от вида, есть гладкий золотой песок, валуны со многими странными формами. У подножия маяка красивый пляж - это дар природы с белыми взмахивающими волнами, охватывающими сердце «Хон Тьонг» (Hon Chong).

Черный солнечный ожог, Фам Ван Тхань, который придерживается своей работы, «освещают» более 33 лет, поделился: на маяке в настоящее время насчитывается 15 членов из разных регионов. Хотя каждый человек дома, каждая ситуация, но решила задачу, все должны придерживаться моря «держать свет». В один прекрасный день сотрудники легкой станции начали рано утром с осмотра лампочек, светоотражающих систем, ламп очистки и морского оборудования, тестирования напряжения, характеристик отслеживания для своевременной обработки Кстати, свет автоматически контролируется, когда солнце опускается, свет тусклый, свет включается автоматически. Ночью братья должны регулярно наблюдать за окрестностями легкой станции, проверять мигание, легкость и вращение лампы ... У друзей с ветром, хотя жизнь все еще сложна, но уже приложена Ежегодно с маяком, поэтому они все находят здесь удовольствие и очень преданы делу. С вами, Маяк подружился с «оком ночи», никогда не уходил, так как в центре внимания тысячи лодок прокатилась по безопасной док-станции. Мы не трогаемся от наблюдения за персоналом на вокзале каждый день, охраняя «морской глаз», как вашу любовь с островным островом. Как слова мистера Тханья: «Освещение маяка каждую ночь - священная задача; хотя и трудный, но полный гордости ». Дворец маяк Динь рог светится как душа моря.

 

С сильным светом, поднимающимся посреди моря, маяк Муй-Динь - это не только путеводитель для круизных судов, но и «вехой», подтверждающей положение моря. Национальный суверенитет. Маяк Муй-Динь всегда является движущей силой для серфинга, чтобы найти серебряную рыбу.