Núi Đá Chồng tọa lạc tại địa phận thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Nằm ở vị trí có thế địa linh, nơi đây có chùa Thiền Viện Trúc Lâm Viên Ngộ, chùa Trùng Sơn, chùa Trùng Khánh đã tạo nên một quần thể gắn liền với biển Ninh Chữ - Bình Sơn. Từ trên cao du khách có thể phóng tầm mắt thưởng ngoạn cảnh đẹp của thành phố Phan Rang, bao bọc bởi núi và biển tạo thành một phong cảnh sơn, thủy, hữu tình.

Hiếm có địa danh nào có phong cảnh độc đáo và tĩnh lặng như ở núi Đá Chồng, đồng thời với vị trí là tâm điểm của vòng tròn du lịch nên từ đây có thể thuận tiện di chuyển đến nhiều điểm tham quan khác như: vịnh vĩnh Hy, vườn nho Thái An, bãi rùa đẻ, suối Lồ Ồ về hướng Bắc; đồi cát Nam Cương, đèn hải đăng Mũi Dinh, làng nghề dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp, gốm Bàu Trúc về hướng Nam, trang trại nho Ba Mọi, tháp Pô Klông Girai cổ kính về hướng Tây...
Núi Đá Chồng là một điểm đến du lịch tâm lịch thú vị, góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch phục vụ du khách gần xa khi đến với Ninh Thuận./.
Hương Lan
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STONE MOUNTAIN HUSBAND

Husband Rocks territory is located in Khanh Hai, Ninh Hai District, Ninh Thuan Province. Located in a position supernatural world, where there Pagoda Truc Lam Vien Ngo, Trung Son temple, Chongqing temple has created a marine populations associated with Ninh Chu - Binh Son. Viewed from above, visitors can enjoy the panoramic beauty of Phan Rang city, surrounded by mountains and the sea forming a landscape painting, hydro and charming.
Hardly any places with unique scenery and quiet as Da Chong Mountain, and the location is at the center of the circle should travel from here may be more convenient to move to other attractions such as bay permanent Greece, Tai'an vineyards, turtle beach lay, Lo O stream to the north; Nam Cuong sand dunes, Mui Dinh lighthouse, village brocade American Industrial Care, Bau Truc pottery south, Ba Moi's farm, Po Klong Girai old west ...
Husband Rocks is a tourist destination tourist center interesting, contributing to enrich tourism products for visitors from near and far to come to Ninh Thuan. /.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стоун-Маунтин МУЖ

Муж Скалы территория расположена в Хань Хай, Ниньхайском района Нинь Туан провинции. Расположенный в положении сверхъестественного мира, где есть Пагода Трюк Лам Вьен Нго, Чунг Сын храм, храм Чунцин создал морских популяций, связанные с Нинь Чу - Бинь Сына. Просмотров сверху, посетители могут насладиться панорамным красоту города Фанранг, окруженный горами и морем, образующих пейзажной живописи, гидро-и очаровательный.
Едва любые места с уникальной природой и тихо, как Da Chong горы, и расположение в центре круга должны путешествовать отсюда может быть более удобным, чтобы перейти к другим достопримечательностям, таким как залив Постоянный Греция, Tai'an виноградники, пляж черепахи планировка, Lo O поток на север; Нам Куонг песчаные дюны, Муй Динь маяк, деревня парчи Американский промышленный Уход, Bau Truc гончарные югу, фермы Ба МВД России, Po Klong Гирей старый запад ...
Муж Скалы является туристическим туристический центр красивые, способствуя обогащению туристических продуктов для посетителей из ближнего и дальнего прийти к Ниньтхуан. /.