Hoa văn Chăm ở làng dệt Mỹ Nghiệp thường được trang trí trên nền vải với nhiều sản phẩm phong phú, được rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước yêu thích. Chủ đề chính của hoa văn là mô tả một cách sinh động những hình ảnh thân quen trong đời sống sinh hoạt của người Chăm, bao gồm cả thế giới thực vật, động vật và đồ vật. Màu sắc hoa văn trên nền vải Chăm chỉ có 5 màu cơ bản (đỏ, trắng, xanh, vàng, đen) và họ lại phân chia làm thành 2 nhóm: Màu lạnh - âm và màu nóng - dương. Hoa văn chăm không chỉ dừng lại ở hình họa đơn giản mà còn tạo ra những hình học phức tạp. Đó là những dạng hoa văn với nhiều hình dạng khác nhau như: Hoa bốn cánh, hoa tám cánh nằm trong ô vuông, những đường gấp khúc ngoằn ngoèo, những đường ô vuông, quả trám, đồng tâm…Đặc biệt là những hình động vật với nhiều trạng thái khác nhau như: Con rồng, con bướm, con thỏ, con chim công, con voi…Tất cả đều sơ đồ hóa bằng phương pháp hình học. Chỉ bằng một vài đường nét đơn giản như dấu chấm, vạch ngang, hình thoi, hình tam giác… nhưng đã tạo nên những tấm thổ cẩm tuyệt đẹp và hình ảnh bắt mắt. Các đường nét hoa văn được thể hiện trên những tấm thổ cẩm sống động đầy màu sắc lạ, vừa chân phương, vừa mộc mạc.. Hoa văn Chăm ẩn chứa nhiều nội dung phong phú, nó chuyển tải nhiều hình ảnh về thiên nhiên, cảnh sinh hoạt trong cuộc sống lao động, phong tục tập quán, tín ngưỡng của người Chăm. Chỉ cần 5 chấm hình vuông xếp theo hình chữ ngũ, 4 vạch khối hình vuông xếp chéo nhau đã diễn đạt được hoa 4 cánh, cũng như hình chữ thập và hoa  tám cánh để diễn đạt hình mặt trời, hình móc câu chỉ ra được cái neo thuyền… Nghệ thuật trang trí Chăm đã nâng dần lên tầm cao mới, hướng đến sự giản lược những chi tiết phụ để thể hiện cái cốt cách thật nhất của đối tượng được mô tả. Đó là quy luật phát triển của tư duy nghệ thuật dân gian Chăm.

Ngoài ra người nghệ nhân Chăm còn có sức tưởng tượng bay bổng, sự cách điệu hóa đã đạt đến nghệ thuật trừu tượng, lấy chi tiết đơn giản để gợi ra hình ảnh cụ thể, lấy một bộ phận thay thế cho toàn thể, ví dụ như hoa văn chân chó thay cho con chó, hoa văn hình rồng với nhiều đường cong uốn lượn thay cho con rồng, hoa văn nắm hộp thay cho hộp đựng…Hoa văn Chăm còn mang tính tượng trưng với nhiều ý nghĩa: chỉ bằng những chấm lấm tấm trắng trên nền đen là tượng trưng cho sao trời, những dấu chéo X là dấu hiệu mang tính tượng trưng để quyết định sự sở hữu.  Ngoài nội dung, ý nghĩa, tên gọi vừa nêu trên, hoa văn Chăm còn mang tính giai cấp, tôn giáo, biểu hiện trong sắc phục truyền thống, trong ý nghĩa về tôn giáo. Thông qua hoa văn trên y phục, có thể phân biệt tầng lớp xã hội, đẳng cấp của các chức sắc tôn giáo, phân biệt người giàu sang, kẻ nghèo hèn, đàn ông, đàn bà…Chẳng hạn như chức sắc tu sĩ(cả sư) mới mặc váy, trùm khăn bằng các loại hoa văn hình rồng và buộc thắt lưng có dệt hoa văn hai mặt, còn tu sĩ bình thường chỉ mặc váy, khăn không dệt hoa văn… Hoa văn Chăm còn có những hình động vật là linh hồn của tôn giáo Bàlamôn có nguồn gốc từ thần thoại Ấn Độ mà người Chăm đã biến thành kiểu của riêng mình như: chim thần Garuđa, chim trão, chim công, con rồng…  Người Chăm sinh sống bằng nghề lúa nước thông qua hoa văn quả trám, hoa văn hạt lúa, hoa văn hình dích dắt, răng cưa tượng trưng cho núi, sông nước... Nói chung hoa văn trên nền vải của người Chăm ở làng dệt Mỹ Nghiệp là muôn hình muôn vẻ, nó không chỉ thể hiện được nét thuần phong mỹ tục, giới tính, giai cấp, tín ngưỡng, tôn giáo trong xã hội Chăm mà còn ghi dấu ấn văn hóa, phản ánh đầy đủ về sắc thái, diện mạo của nền văn hóa Chăm mang đậm giá trị nghệ thuật, văn hóa, lịch sử và cần được bảo tồn và phát huy để mãi trường tồn theo thời gian. Đến với làng dệt Mỹ nghiệp du khách sẽ bị hấp dẫn và lối cuốn với những sản phẩm đa dạng, độc đáo được trang trí bởi đường nét hoa văn đẹp mắt trên các khăn, áo, túi xách, ví, cà vạt, khăn trải bàn, trải giường… đây là một phương thức để duy trì một ngành nghề được truyền giữ bao đời nay trong cộng đồng người Chăm.
Thanh Phương
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Cham ethnic group’s patterns on brocade items

Cham patterns in My Nghiep brocade weaving village is usually decorated on fabric with abundant products, which are enjoyed by many domestic and foreign tourists. The main theme of the pattern is to vividly depict familiar images in Cham ethnic group’s life, including the world of plants, animals and objects. The colors of the patterns based on Cham fabric only have 5 basic ones (red, white, blue, yellow, and black) and they divide them into 2 groups: cold color – negative (Yin) and warm color – positive (Yang).

Patterns are not designed with simple graphics but also the complex geometry. There are many different shapes such as: four-bladed flowers, eight-bladed flowers in squares, zigzag lines, square lines, Canarium, or concentric patterns... especially animal images with many different states such as dragons, butterflies, rabbits, peacocks, or elephants... all are diagrammatized by geometry.

Just a few simple patterns such as dots, lines, diamonds, triangles... but people can create beautiful brocade items and eye-catching images. The patterns are designed on the colorful and lively brocade with strange, simple, and rustic colors... Cham ethnic group’s patterns contain rich content; it conveys many images of nature, scenes of living in the working life, customs and beliefs of Cham ethnic people. Just five square dots arranged in a rectangular shape, four crossed diagonal square blocks, they can design a four-bladed flower, as well as cross shape and eight-bladed flower to express the sun, the hook shape shows a ship anchor... The decorating art of Cham ethnic people has gradually advanced to new developments, aimed at reducing the minor details to express the most real character of the described object. That is the rule of development of Cham folk art thinking.

In addition, Cham artisans have the imagination and stylization to reach the abstract art, taking simple details to elicit a specific image, taking a part to replace for the whole. For example, the pattern of dog legs replace dogs, dragon patterns with many curved lines instead of dragons, or handful box patterns replace boxes… Cham ethnic people patterns also show symbolic meaning in many ways: only white dots on the black background represent the stars, the X crosses represent to determine the ownership. In addition to the above mentioned content, meaning, or the name, Cham ethnic people patterns also represent social class and ​​religion showing in traditional costumes, or in the sense of religion. Through the patterns on the costumes, people can distinguish the social class, the level of religious dignitaries, distinguish the rich, the poor, men, or women... for instance, we can recognize religious dignitaries (the head monk) who will wear dresses, covered veils with dragon patterns and wear ties with double-sided brocade, however, ordinary monks will wear skirts and veils with non-woven patterns.

Cham ethnic people patterns also have animal shapes that are the souls of the Brahmanical religion originating from the Indian myths that Cham ethnic people have transformed into their own, such as the Garuda god bird, the peacock, and the dragon. Cham ethnic people make a living by raising rice through the patterns of Canarium, rice, zigzag, saw-tooth that represent mountains, rivers, or water... In general, the patterns of Cham ethnic people on brocade items in the My Nghiep brocade weaving village are very diverse; it is not only show the habits and customs, gender, social class, beliefs and religions in Cham ethnic people society but also represent cultural mark, fully reflecting the state, the appearance of Cham ethnic culture that expresses bold values ​​of art, culture, history and should be preserved and promoted to survive forever. Coming to the My Nghiep brocade weaving village, visitors will be fascinated and attracted by a variety of unique products decorated with beautiful patterns on the scarves, shirts, bags, purses, ties, tablecloth, and bed sheets... this is a way to maintain a profession that has been handed down for many generations in the Cham ethnic community.

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

УЗОРНЫЙ ФОНЧАМА НА ПАРЧИ

Узорный фонЧама в плетении Ми Нгиеп обычно украшен на ткани обильными продуктами, которыми пользуются многие отечественные и иностранные туристы. Основная тема картины - наглядно изобразить знакомые изображения в жизни Чама, включая мир растений, животных и предметов. Цвет рисунка основан на ткани Чама только 5 основных цветов (красный, белый, синий, желтый, черный), и они делятся на 2 группы: холодный цвет - положительный и теплый цвет - положительный. Узорный фонЧама не останавливается на простой графике, но также создает сложную геометрию.Есть много разных форм, таких как: четырехлопастные цветы, восьмилопастные цветы на квадратах, зигзагообразные линии, квадраты, короны, концентрические ... особенно анимированные Животные со многими различными состояниями, такими как дракон, бабочка, кролик, павлин, слон ... Все диаграммы по геометрическому методу. Всего несколько простых линий, таких как точки, линии, бриллианты, треугольники ..., но созданы красивые парчи и привлекательные образы. Линии с рисунком на ярком цвете парча странные, прямо справа, просто деревенские. Текстуры Чама содержат богатый контент, он передает много изображений природы, сцены жизни в трудовой жизни, обычаи и убеждения чам-людей. Всего пять квадратных точек, расположенных в прямоугольной форме, четыре квадрата с диагональю, скрещенные четырьмя цветами, а также кресты и восемь цветов, чтобы выразить солнце, указав форму крючка. лодочный якорь ... Искусство Чама постепенно продвигалось к новым высотам, направленным на уменьшение второстепенных деталей, чтобы выразить наиболее реальный характер объекта. Это правило развития народного искусства чама.

Кроме того, у ремесленников Чама есть воображение летания, стилизация достигла абстрактного искусства, взяв простые детали, чтобы выявить конкретные образы, взяв запасные части для всего, кошелек Например, узор собачьих ножек, а не собак, узор дракона со многими изогнутыми линиями вместо драконов, узор с ящиками вместо контейнеров. Цветки чам также символичны во многих отношениях: только белые точки на черном фоне представляют небо, X кресты символичны, чтобы определить принадлежность. В дополнение к содержанию, то есть, вышеупомянутому названию, мотивы Чама стильные, религиозные, проявляются в традиционных костюмах, в смысле религии. Через узор на одежде можно отличить социальный класс, уровень религиозных сановников, различать богатых, бедных, мужчин, женщин ... Такие, как религиозные сановники  (масстер), драпирует драконами и тянет галстуки с двухсторонним текстилем, а обычные монахи носят юбки и нетканые полотенца... Чамовые мотивы - это души брахманической религии, происходящей из индийских мифов о том, что люди Чама превратились в своих собственных, таких как птица Гаруды, птица, павлин, дракон... Чамские люди живет через мокрый рис через узор цветов, узор рисового зерна, узор мотивы, зуб пилы символизирует горы, реки ... В общем, узор из чамской ткани в плетеной деревне Mи Нгиеп многообразен, он не только показывает тонкие обычаи, пол, класс, веру и религию в обществе Чама. Он также имеет культурный знак, отражающий нюанс культуры чам с его художественными, культурными и историческими ценностями и нуждается в сохранении и продвижении навсегда. Придя в текстильную промышленность, посетители будут очарованы множеством уникальных продуктов, украшенных красивыми линиями на шарфах, рубашках, сумочках, кошельках, галстуках, белье. стол, простыни ... это способ сохранить профессию, которая была передана для многих поколений в сообществе Чама./.