Nước mắm Cà Ná xuôi Nam ngược Bắc góp phần làm cho bữa ăn các gia đình Việt Nam thêm đầm ấm, mặn mòi. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho vùng biển Cà Ná có loài cá cơm với sản lượng khai thác hàng năm trên 10.000 tấn.

Đây là nguồn nguyên liệu chế biến nước mắm truyền thống của cư dân địa phương. Sau một năm đưa vào muối chượp, cá cơm cho ra loại nước mắm có hương thơm nồng nàn, vị ngọt quyến rủ, sắc màu vàng ong của cá. Mỗi năm có hàng trăm ngàn lít nước mắm cá cơm xuất xứ từ Cà Ná bảo đảm chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Nước mắm Cà Ná xuôi Nam ngược Bắc góp phần làm cho bữa ăn các gia đình Việt Nam thêm đầm ấm, mặn mòi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fish sauce trade village of Ca Na

Ca Na fish sauce from the South to the North contributes to the meal of Vietnamese families more warm and passionate. To be favored by nature, Ca Na Sea has a species of anchovy with annual productivity of over 10,000 tons.

This is a traditional source of material to process fish sauce of local residents. After a year soaking with salt, the anchovies produce a kind of fish sauce with a passionate aroma, sweet and fascinating taste, and light yellow color of fish. Each year, there are hundreds to thousands of liters of anchovy fish sauce which are originated from Ca Na to ensure the quality, safety and hygiene of food. Ca Na fish sauce from the South to the North contributes to the meal of Vietnamese families more warm and passionate.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДЕРЕВНЯ «РЫБНЫЙ СОУС» КА НА

«Ка На рыбный соус»имеет везде с севера до Юга Вьетнама, он способствует еде вьетнамских семей более теплых соленых сардин. Характер привязанности к морю Ка На является анчоусом с годовым объемом производства более 10 000 тонн.

Это традиционный источник рыбного соуса у местных жителей. Через год положить соль в анчоусы, анчоусный рыбный соус для страстного аромата, сладкие вкусовые рецепторы, пчелиный желтый цвет рыбы. Каждый год из Ка На выпускаются сотни тысяч литров анчоусного рыбного соуса для обеспечения качества гигиены и безопасности пищевых продуктов. Ка Нарыбный соус с севера до Юга способствует еде вьетнамских семей более теплых соленых сардин.