1. Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận
Đường Nguyễn Văn Cừ, Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận
ĐT: 0259. 3822 660 – 3822 661
2. Bệnh viện huyện Ninh Sơn
Tân Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận
ĐT: 0259. 3854699
3. Viện điều dưỡng
Văn Hải, Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận
ĐT: 0259. 3890 046
4. Bệnh viện huyện Ninh Phước
Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận
ĐT: 0259. 3864 515
5. Bệnh viện huyện Ninh Hải
Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận
ĐT: 0259. 3873 057
6. Bệnh viện giao thông vận tải 7
Đường Bác Ái, Đô Vinh, Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận
ĐT: 0259. 3888 479