An ninh trật tự: 02593.113

Công an tỉnh
287 Đường 21/8, Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận
ĐT: 0259. 3848 420