Trong những năm qua, với sự đổi mới và hội nhập của đất nước, du lịch được xem là một ngành mũi nhọn, ngành công nghiệp không khói. Cùng với cả nước, du lịch Ninh Thuận đã có những bước phát triển đáng kể. Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh về số lượng, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với xóa đói giảm nghèo cho cộng đồng.

Toàn tỉnh hiện nay có khoảng trên 180 đơn vị tham gia hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch, bao gồm các loại hình như lưu trú, nhà hàng, lữ hành, vận chuyển khách, kinh doanh các dịch vụ du lịch và vui chơi giải trí. Với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, độc đáo, liền kề trung tâm giao lưu kinh tế - chính trị - văn hoá TPHCM, với vị trí tâm điểm tam giác phát triển kinh tế Nha trang – Đà Lạt – Phan Thiết, cùng với các cơ chế chính sách phù hợp của tỉnh sẽ là điều kiện quan trọng cho du lịch Ninh Thuận phát triển nhanh, bền vững, hòa nhập với du lịch cả nước và khu vực.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận quyết định thành lập Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận với mục đích liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế - kỹ thuật; nâng cao chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm du lịch, tạo thành sức mạnh tổng hợp làm tăng khả năng cạnh tranh của du lịch Ninh Thuận trên thị trường trong nước và quốc tế, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, cùng nhau phấn đấu vì lợi ích của doanh nghiệp và sự nghiệp phát triển bền vững của ngành Du lịch Ninh Thuận.

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị cử nhân sự tham gia vào hiệp hội Du lịch Ninh Thuận để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.

Điều lệ Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Thuận: download.

Đơn xin gia nhập Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Thuận: download.

Địa chỉ nhận đơn:
+ Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận.
+ Đường 16/4 Tp Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
+ ĐT:068.3826048