Ngày 19 tháng 6 năm 2013, tại phòng họp sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ban Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Thuận họp triển khai Kế hoạch số 2694/KH-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Ninh Thuận về một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thu hút khách du lịch quốc tế đến Ninh Thuận giai đoạn 2013 - 2015; Đánh giá công tác xúc tiến du lịch tại Nha Trang (tham gia Hội chợ Du lịch Biển đảo quốc tế Nha Trang - Việt Nam 2013); Vận động các doanh nghiệp du lịch phối hợp tổ chức các sự kiện Famtrip và chương trình quảng bá du lịch; Chương trình phát triển sản phẩm du lịch; Chương trình dạy nghề du lịch; Kiến nghị các biện pháp quản lý các tour du lịch trái phép; Chương trình đưa du khách Nga tham dự Ngày hội văn hóa Raglai tại huyện Bác Ái; Kêu gọi các doanh nghiệp du lịch bảo vệ và đóng góp phí vệ sinh môi trường; Quyết định thành lập các Ban chuyên môn và phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Thuận Nhiệm kỳ I, 2013-2015. Qua trao đổi thảo luận, các thành viên trong Ban Thường trực Hiệp hội Du lịch đều nhất trí cao với các nội dung trên.

Lê Thành Hiển
Giám đốc Trung tâm TTXTDL Ninh Thuận