Ngày 16 tháng 4 năm 1975, tỉnh Ninh Thuận được giải phóng. Từ đó đến nay, ngày 16 tháng 4 trở thành ngày kỷ niệm lớn của tỉnh.

Hàng năm cứ vào ngày này, các địa phương đều tổ chức kỷ niệm và cứ 5 năm một lần, từ khắp các nẻo đường người dân tuần hành đến Quảng trường 16 tháng 4 để tham dự lễ kỷ niệm ngày giải phóng quê hương. Trong lòng mọi người đều chứa đựng những tình cảm thiêng liêng về lịch sử hào hùng của dân tộc, hân hoan trong không khí tái hiện của ngày vui chiến thắng.

Chương trình tổ chức lễ hội diễn ra rất quy mô và hoành tráng, sau các phần nghi thức, diễn văn kỷ niệm là phần biểu diễn văn nghệ, diễu hành xe hoa của các địa phương, đơn vị, xen lẫn đoàn người cờ hoa lần lượt diễu hành qua lễ đài trong nền nhạc hùng tráng như lớp lớp người ra trận. Những chiếc xe hoa biểu hiện cho sự phát triển và truyền thống của các đơn vị và còn là sự biểu trưng cho sự thanh bình và hạnh phúc của nhân dân.

Ngày 16 tháng 4 mãi mãi trở thành ngày lễ trọng đại của Ninh Thuận; kỷ niệm ngày đánh dấu sự kết thúc cuộc kháng chiến trên quê hương, góp phần vào chiến thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.