Ở Ninh Thuận, bên cạnh những lễ hội của người Kinh, Chăm, Hoa… lễ hội của tộc người Raglai cũng vô cùng đặc sắc và đa dạng. Người Raglai trước đây có rất nhiều lễ hội: ăn đầu lúa, ăn lúa mới… nhưng do điều kiện khách quan nên đến nay một số đã mai một dần. Tuy nhiên, Lễ Bỏ mả (Ngăk Yang Padih Atâu) vẫn là một lễ hội truyền thống lớn nhất và đặc sắc của tộc người Raglai ở Ninh Thuận.

Theo chu kỳ Lễ Bỏ mả của tộc người Raglai thường diễn ra khoảng từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau, sau khi mùa màng đã được thu hoạch. Lễ Bỏ mả mang tính quy mô cộng đồng, dòng họ, là một nghi thức lễ diễn tả mối quan hệ tình cảm giữa người sống và người chết, là sự chăm lo cuối cùng của người sống đối với người chết để linh hồn về với núi rừng, tổ tiên ông bà. Lễ Bỏ mả diễn ra suốt chín ngày đêm gồm: dòng họ tổ chức dựng nhà mả, trang trí kago (đây là vật biểu tượng tâm linh cao nhất trong lễ bỏ mả), trang trí nhà mả, sau đó dựng rạp lễ, làm trâu, heo, gà, làm rượu cần cúng mời linh hồn về ăn và xem kago, tiếp theo là cúng đưa kago…

Trong quá trình diễn ra của Lễ Bỏ mả, người Raglai tổ chức vui chơi, múa hát, đánh mả la rồi uống rượu cần suốt đêm…