Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh nghệ thuật, tranh cổ động về chủ đề "Bộ đội cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân" năm 2018 - 2019. Download tại đây