Mọi người vẫn thường nói là Phan Rang có gì đâu mà tới. Mà nếu tới thì đôi khi vào làng gốm Bàu Trúc hay thổ cẩm Mỹ Nghiệp cùng lắm chỉ ngó qua ngó lại rồi về. Ngay cả bãi biển Ninh Chử cũng mất đi cái không gian sống, không gian ngắm nhìn.
Thực ra, nếu muốn thoát khỏi cái ồn ã của các trung tâm du lịch, cần những giây phút nghỉ ngơi, thay đổi cái không gian sống của tiện nghi và trở thành một người thích lang thang, tại sao không đến Phan Rang?
Thường thì mọi người hay chọn lựa đến Làng gốm Bàu Trúc và Mỹ Nghiệp, đây là hai điểm tham quan cho du khách khi đến Phan Rang. Bàu Trúc cách Phan Rang 10km về phía Nam và đối diện là làng Mỹ Nghiệp. Tuy nhiên, sự tưởng tượng về một làng nghề huyên náo ở Bàu Trúc khiến cho khách vỡ mộng, trái lại chạm gặp ở Bàu Trúc và Mỹ Nghiệp cuộc sống của làng quê, cách sống chân chất đến lạ của người địa phương ở đây. Vào khu trưng bày gốm của các gian hàng Đàng Xem, sẽ bắt gặp các nghệ nhân nặn gốm. Họ là những người làm công và chính họ đã tạo cho du khách sự thích thú khi thăm làng gốm Bàu Trúc. Tiếp đến là làng thổ cẩm Mỹ Nghiệp, đa phần nơi này nhiều hộ dân còn dệt thổ cẩm trong nhà. Chính vì chen vào những con đường để vào thế giới thổ cẩm ấy mà cảm giác lang thang đến Phan Rang trở nên thú vị. Cũng là đến một làng quê, nhưng Mỹ Nghiệp mang một nét hoang sơ khá bất ngờ. Dăm cây xanh mọc hững hờ, những hàng rào bằng cây dựng lên, có con đường mang màu trắng của đất, hút sâu về phía trong nắng chang chang. Bạn có thể ghé vào bất cứ một ngôi nhà nào, chuyện trò với người phụ nữ đang dùng tay đẩy khung dệt nhịp nhàng. Giá thổ cẩm ở đây cũng rẻ bất ngờ đến độ dù không muốn mua, bạn vẫn phải mua vài thứ gì đó để làm kỷ niệm cho chuyến lang thang.
Phan Rang có một đặc sản hào phóng tặng cho du khách là nắng. Gần như thành phố ở đây luôn đón nhận bốn mùa nắng, cho nên ở đây có một loại cây che bóng mát chịu nắng cực giỏi là cây Sầu đông hay còn gọi là cây Xoan. Nếu bạn gặp các loại cây xanh ở nhiều nơi thì Phan Rang cho bạn chiêm nghiệm một loại cây mới là cây Xoan. Con đường Yên Ninh ôm vòng cung biển hẹn đang khai thác du lịch lại trồng loại cây khác: Bò cạp nước hay còn gọi là cây Hoàng Yến. Vào mùa hoa nở, cả con đường rực rỡ màu hoa vàng.
Biển Ninh Chử chạy dọc theo đường Yên Ninh, cái khác là muốn xuống biển phải theo những con đường đã mở ra, vì đa phần đất ở nơi này đã dành cho các khách sạn và resort, tầm nhìn của khách bị giới hạn. So với biển Nha Trang thì biển Phan Rang không so nỗi, nhưng cái thú “ bụi bờ” ở đây. Bạn có thể chen vào các quán hải sản giăng bạt che nắng, ngồi trên những ghế nhựa, vừa ăn vừa ngắm biển. Bên cạnh đó, nhiều khu vực bán những món ăn chơi, rẻ tiền như bánh tráng trộn, bánh tiêu, bánh cam hay gỏi, bánh mì, bánh bao, bắp nướng…
Đặc điểm ở Phan Rang là giá cả rẻ so với bất cứ thành phố nào, khách không hề bị chặt chém. Tỷ dụ như các khách sạn, nhà nghỉ luôn có giá bất ngờ từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn. Các quán cơm bình dân một khay có canh riêng, có khăn lạnh, có trà đá giá 20.000 đồng, tô phở 30.000 đồng và cà phê ở quán đẹp, nhân viên phục vụ xinh xắn cũng 15.000 đồng. Phan Rang có nguyên một “chợ đêm” trên đường 16 Tháng 4, ngay tại Quảng Trường. Chừng 4 giờ chiều là khu vực đang vắng vẻ nơi đây trở nên rộn ràng, những chiếc xe đẩy bán đủ thứ trên đời được đẩy ra, những chiếc ghế xếp được mở ra. Cả thành phố nho nhỏ ấy dường như dồn hết về nơi này.
Thật ra thì gọi là đi du lịch, ngay cả bước vào chợ Phan Rang bạn cũng sẽ không biết mua gì. Vì hàng hóa ở đây quen thuộc, cũng giống như những chợ bình thường khác. Đi vào mùa nho thì còn có quà là nho, hay mua ít tỏi, ít ớt khô của miền nắng gió này về làm quà. Nhưng thử một lần đến Phan Rang, sẽ thêm một lần ghé lại. Ta có cảm giác đi du lịch mà không phải là khách du lịch. Ta được hòa trộn vào không khí riêng tư của người địa phương, ta không phải lo lắng hỏi giá vì sợ chặt chém. Ta nghe biển thơm mùi muối, ta nghe những xôn xao trên con đường Thống Nhất hay cứ thong dong phóng xe hết đường 16 Tháng 4, vòng qua Ngô Gia Tự, vòng vòng đường Yên Ninh. Ghé ăn ốc, nghe tiếng bánh xèo kêu xèo xèo. Và nghe lòng cũng vui theo cái vui của miền đất hiền hòa.
Nguồn: Báo Ninh Thuận Online
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phan Rang, there is much to to
People often say that Phan Rang nothing that I. Sometimes referred to Ma contest on Bau Truc pottery village or My Brocade same industry through ngo ngo do just about back then. Even Ninh Chu Beach offers space lost its river, watching the space.
Actually, if you want to escape from the noisy center of travel, but need a break, changed the lives of comfortable space and become a wandering likes, why not to Phan Rang?
Often people or choices to Bau Truc pottery village and U.S. industry, here are two attractions for travelers to Phan Rang. Bau Truc Phan Rang 10km away to the south and opposite the village of My workers. However, the hallucination of a handicraft village in Bau Truc have fun making them yet disillusioned, whereas touch common in Bau Truc and My life career of village and honest way of living and that of local people in here. Visit the pottery exhibit booths Viewing, will see artists including Nan. They are workers and have created their own enjoyment for tourists visiting Bau Truc pottery village. Next is My sweet Brocade industry, this multi-and many households where children weaving in dentistry. Because inserting on the way to the world he sensed the feeling of wandering ghosts to Phan Rang enjoyable. Corridor is also home to one, but a net Wear My wild surprise. Crushed green sprout aggressive, but bristle tree fence, there is a way to bring white land, hut deep in the scorching backwards. You can look on any one single house, talk to the woman using her hand loom rhythmic thrust. Join this Brocade in surprising low supply reluctant to buy, you still have to buy something to play as a souvenir for specialized wandering.
Phan Rang has a bounty specialties for visitors is power. Almost city always well received here four power purchase, so there is a cool canopy tree species bear good leaves power pole east worm otherwise known as neem tree. If you have many types of trees in Phan Rang competition for a place to contemplate new crop is Neem tree. Yen Ninh road hugging arc Coast tourism operators are dating again in other plants: water scorpion otherwise known as Hoang Yen tree. Buy flowers on it, all the garish colors of flowers or wine.
Ninh Chu beach runs along the Yen Ninh, others want the ocean right along paths that opened up, because most land in this place have for hotels and resorts, guest views limited. Compared with sea beach of Nha Trang Phan Rang not implement some places, the ones collecting "dust butter" in here. You can insert the seafood spread function is enabled, but sitting on plastic chairs, eat and watch the sea. In addition, many area boards but snacks, inexpensive as blatant ball, target ball, orange ball or pillow, bread, dumplings, roasted corn ...
Features in Phan Rang la rates than any other city, yet there are not severed chem. For example, as the hotel rate, motels always surprises left for only a few thousand to several hundred thousand. The chophouse one tray has its own soup, cold towel, multi-part investigation has 20,000 shareholders, 30,000 bowls and coffee in the beautiful, buxom serving staff provided 15,000 winter. Phan Rang has one whole "night market" or on April 16, right in the square. Certificate 4pm la area was deserted place here became busy, but the vehicle teaches you everything in life is pushed out, but by a folding chair open. The city seemed small grapes devote about this place.
Actually, it is called traveling, even steps on seat parts that you also would not know what to buy. Since products in this familiar, like any other ordinary dog​​. Go on buy grapes have been the result of the contest, or purchase it garlic, chilli-free power it this time as a gift. But give it a try to Phan Rang, will once again boats. I travel the feeling is not that traveler. I not be mixed on the local people's privacy, we do not have to worry chem asking price of certain substances. I hear scented sea salt, but I heard a stir on the street or residential Thong Nhat leisurely style car all the way April 16, around the Ngo Gia Tu, Yen Ninh Street circles. Boat eat snails, pancakes hear hissing. Setae and hear the fun free fun under the gentle land.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фанранг, есть очень, чтобы в
Люди часто говорят, что не Фанранг ничего, что И. Иногда их называют конкурса Ма на Бау Truc гончарной деревни или Мой Brocade же отрасли через НПО НПО сделать примерно в то время. Даже Нинь Чу-Бич предлагает пространство потеряла свою реку, наблюдая за пространство.
На самом деле, если вы хотите уйти от шумного центра путешествия, но нужен перерыв, изменила жизнь комфортное пространство и стать странствующим любит, то почему бы не Фан Ранг?
Часто люди или выборы в Бау Truc гончарной деревни и промышленности США, вот два аттракционы для туристов в Фан Ранг. Bau Трюк Фанранг 10 км на юг и напротив деревни Моего работников. Тем не менее, галлюцинация кустарного деревне в Bau Truc весело делает их еще разочаровался, а прикоснуться распространены в Bau Truc и моя жизнь карьера деревни и честного образа жизни и, что местных жителей здесь. Посетите гончарные экспонат кабины Просмотр, увидите художников, включая Нан. Это рабочие и создали свой собственный удовольствие для туристов, посещающих Bau Truc керамики деревню. Далее идет Мой милый Brocade промышленность, это мульти-и многие домохозяйства, где дети ткачества в стоматологии. Потому вставки на пути к миру он почувствовал чувство блуждающих призраков Фан Ранг приятным. Коридор также является домом для одной, но чистая Wear My дикий сюрприз. Щебень зеленый росток агрессивны, но щетина дерево забор, есть способ, чтобы принести белый землю, хижина в глубине палящим назад. Вы можете посмотреть на какой-либо одной дома, поговорите с женщиной, используя руку ткацкий станок ритмическую тягу. Присоединиться к этой Brocade в удивительном низкой обеспеченности неохотно покупают, вам все равно придется что-то купить, чтобы играть в качестве сувенира для специализированного скитаний.
Фанранг имеет щедрость блюда для посетителей это сила. Почти город всегда хорошо принят здесь четыре питания покупку, так что есть прохладный вид навес деревьев приносящее доброго листья полюс власти восток червя иначе известный как дерева ним. Если у вас есть много типов деревьев в Фанранг конкуренции за место созерцать новый урожай является Ним дерево. Йен Ninh дорога обниматься побережье дуги туроператоры встречаетесь снова в других растениях: воды скорпиона иначе известный как Хоанг Йен дерева. Купить цветы на нем, все яркие цвета цветов или вина.
Нинь Чу пляже проходит вдоль Yen Нинь, другие хотят на океан прямо вдоль путей, которые открылись, потому что большинство земли в этом месте есть для отелей и курортов, просмотров гостей ограничена. По сравнению с морской пляж Нячанг Фан Ранг не реализовать некоторые места, те, собирая "пыли масло" здесь. Вы можете вставить функция рассеяния морепродукты включена, но сидя на пластиковых стульях, есть и наблюдать море. Кроме того, многие доски области, но закуски, недорогие, как вопиющим мяч, целевой мяч, оранжевый шар или подушку, хлеб, пельмени, жареные кукурузы ...
Особенности в Фанранг ла ставок, чем в любом другом городе, все же есть не разорвала хим. Например, как гостиничный тариф, мотелях всегда удивляет оставили только для нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч.Chophouse один лоток имеет свой собственный суп, холодное полотенце, из нескольких частей расследование имеет 20000 акционеров, 30000 миски и кофе в красивой, полногрудой сотрудников, работающих при условии, 15000 зиму. Фанранг имеет одно целое "Ночной рынок" или 16 апреля, прямо на площади. 4 вечера Сертификат ла площадь была пуста место здесь стал занят, но автомобиль учит вас все в жизни выталкивается, но по складном стуле открытым. Город казался небольшие виноград посвятить об этом месте.
На самом деле, это называется путешествия, даже шаги на части сидений, которые вы также не знаете, что купить. Поскольку товары в этой знакомы, как любой другой обычный собаки. Перейти на бай винограда были результатом конкурса, или купить его чеснок, чили без питания его на этот раз в качестве подарка. Но дать ему попробовать в Фан Ранг, снова лодки. Я путешествую чувство не что путешественник. Я не смешивать на неприкосновенность частной жизни местных людей, мы не должны волноваться хим запрашиваемая цена некоторых веществ. Я слышал, душистые морскую соль, но я слышал много шума на улице или в жилом стринги Нят неторопливо стиле автомобиля на всем пути 16 апреля вокруг Нго Гия Вт, Йен Нинь Street кругах. Лодка едят улиток, блины услышать шипение. Щетинки и услышать весело бесплатный удовольствие под нежным земли.

Sáng ngày 4/7, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành, Phân hội nhiếp ảnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức đoàn khảo sát tour, tuyến điểm du lịch ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận.

Xuất phát theo hướng An Hải tới làng Tuấn Tú điểm đầu tiên đoàn đặt chân tới là điểm du lịch Đồi cát Nam Cương nơi được mệnh danh là sa mạc cát còn mang vẻ đẹp hoang sơ chưa có bàn tay con người chạm vào. Men theo con đường ven biển đến Mũi Dinh đoàn tiếp tục khảo sát ngọn hải đăng Mũi Dinh, điểm dừng chân cuối cùng là bãi biển Cà Ná.

Chuyến khảo sát nhằm mục đích đánh giá tiềm năng và thực trạng các tuyến, điểm du lịch vùng ven biển của tỉnh. Từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm mời gọi đầu tư, liên kết, xây dựng các tour, tuyến, chương trình du lịch ven biển phía Nam của tỉnh để tăng cường thu hút du khách trong và ngoài nước trong thời gian tới./.
Phan Vi
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ninh Thuan: Survey tours, routes, destinations south coast

Morning of 4/7, Center for Information Promotion of Tourism in coordination with the business traveler, photographer feedback, Radio - Television province survey team organized tour, tourist destinations south coast Ninh Thuan province.

Originating in the direction of the village of Tuan Tu Hai point group arrived first tourist destination Sand Dunes Nangang place dubbed desert sand was pristine beauty no human hands touch. Along the coastal road to Cape Nutrition Survey Group continues Mui Dinh lighthouse, the last stop is Ca Na beach.

The survey aims to assess the current status and potential routes, coastal tourist destination of the province. Since then, the solution proposed to invite investment, link building tours, routes, tourism program of the southern coastal provinces to strengthen attract domestic and foreign tourists in the future. /.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нинь Туан: Обзорные экскурсии, маршруты, направления южное побережье

Утро 4/7, Центр информационных Содействие развитию туризма в сотрудничестве с бизнес-путешественника, фотографа обратной связи, радио - Телевидение провинция опрос команды организованы экскурсии, туристических направлений на южном побережье Нинь Туан провинции.

Возникнув в направлении села Туан Ту Хай точечной группы прибыл первым туристов песчаные дюны Nangang место окрестили песок пустыни не было первозданную красоту не человеческие руки сенсорный. Вдоль прибрежной дороги до мыса питания Поисковой группой продолжает Муи Динь маяк, последняя остановка находится пляж Ca Na.

Цель опроса для оценки текущего состояния и потенциальные маршруты, прибрежное туристов провинции. С тех пор, решение предложил пригласить инвестиций, построения ссылок туры, маршруты, туризма программу южных прибрежных провинций по укреплению привлечь отечественных и иностранных туристов в будущем. /.

Từ những năm 1980 trở lại đây, cây nho đã trở thành cây sản xuất hàng hóa và là dòng cây đặc sản của Ninh Thuận, chiếm tỷ trọng cao trong nông nghiệp nói riêng và nền kinh tế của tỉnh nói chung.
Giá trị kinh tế của cây nho chưa kể chế biến và các dịch vụ khác đi kèm chiếm khoảng 13,6% tổng giá trị sản xuất trong nông nghiệp, trong khi diện tích trồng nho chỉ chiếm gần 3% tổng diện tích đất nông nghiệp. Nho không những góp phần giảm nghèo, mà còn làm giàu và cải thiện mức thu nhập của người dân địa phương.

Nằm trên trục đường du lịch Ninh Chữ-Vĩnh Hy-Bình Tiên, vùng nho Thái An (thuộc địa bàn xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải) được biết đến như một địa chỉ du lịch. Đã 20 năm nay, từ vài trăm thước nho đầu tiên trồng thử nghiệm, cho đến này diện tích cây nho trên địa bàn xã Vĩnh Hải đã lên đến con số 86 ha.
Những năm 1995, người dân thôn Thái An bắt đầu “du nhập” cây nho về canh tác bên cạnh những cây trồng truyền thống như hành, tỏi, ớt. Ít ai ngờ rằng, ở vùng đất cát ven biển, cây nho vốn “nắng không ưa, mưa không chịu” này lại mang đến nguồn kinh tế mới cho nông dân địa phương. Gắn bó “máu thịt” với giống nho đỏ từ buổi đầu, đối với lão nông Nguyễn Khắc Phòng là cả một quá trình tìm kiếm những cách thức canh tác hiệu quả nhất nhằm giảm chi phí và tăng năng suất.
Qua gần 20 năm, ông và người trồng nho ở thôn Thái An cảm nhận sâu sắc sự thăng trầm của cây nho qua từng giai đoạn. Lão nông Nguyễn Khắc Phòng cho hay: Lúc bấy giờ, nhiều người ngần ngại không tin là cây nho có thể phát triển ở vùng đất cát này và cho trái “sai” như đất thịt ở Phan Rang hay Ninh Phước. Khi đó, tôi ươm hom nho từ Phan Rang về trồng khoảng 500m2, sau 6 tháng chạy cành thì nho bắt đầu đơm hoa và cho trái vụ đầu tiên. Nhìn thấy giàn nho trái đỏ, căng mọng là tôi biết cây nho thích hợp với thổ nhưỡng của vùng đất cát pha ven biển này. Từ đó đến nay, gia đình tôi đã phát triển được 7 sào trồng nho, cho thu hoạch quanh năm. Trừ chi phí sản xuất, mỗi năm lãi được vài trăm triệu đồng là chuyện bình thường.

Là một tỉnh cực Nam Trung Bộ, vùng khô hạn nhất nước, khí hậu nhiệt đới gió mùa với các đặc trưng là khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh. Có thể nói khí hậu và thổ nhưỡng ở đây rất thích hợp cho cây nho sinh trưởng, phát triển và cho năng suất cao. Ninh Thuận có hai mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa. Mùa khô từ tháng 11 – 4, có độ ẩm cao (đây là mùa thích hợp trồng nho vụ chính) và mùa mưa từ tháng 5 – 10. Cây nho được du nhập vào Ninh Thuận từ những năm 1960 được coi là vùng trồng nho điển hình và tập trung lớn nhất cả nước.

Tối ngày 27/6 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Đêm văn nghệ chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2014) đã diễn ra tại Quảng trường 16/4.
Chương trình với nhiều hoạt động đặc sắc, có ý nghĩa nhằm ca ngợi tình yêu thương gia đình, tình yêu quê hương đất nước, hướng về biển đảo thiêng liêng của tổ quốc, đêm văn nghệ còn gửi tới thông điệp phòng chống bạo lực gia đình qua các tiểu phẩm… góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong các tầng lớp nhân dân về xây dựng gia đình văn hóa; giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Kết thúc chương trình Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích tốt trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, phòng chống bạo lực gia đình năm 2014 ./.  
Phan Vi
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ninh Thuan: Arts Night Organizations Welcome Home Vietnam on 06/28/2014

On the evening of 27/6 Department of Culture, Sports and Tourism musical night held to celebrate Vietnam Family (6/28/2014) Square took place at 16/4.
  The program works with many unique, meaningful praise to love family, love of country, towards the sacred island of the country, night entertainment also send messages to violence prevention family through skits ... contribute to raise awareness and responsibility in the strata of family cultural construction; preserve and promote the fine traditions of Vietnam family in the current period.
End of program the Department of Culture, Sports and Tourism has awarded certificates of merit to the group, prominent individuals have a good record in the movement to build family culture, family violence prevention in 2014. /.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ниньтуан: Искусство Ночные Организации Добро пожаловать домой Вьетнам на 06/28/2014

Вечером 27/6 Управления культуры, спорта и туризма музыкальный ночной проводится в честь Вьетнам Семья (6/28/2014) Квадратный состоялась в 16/4.
  Программа работает со многими уникальными, значимого хвалы любви семьи, любви к Родине, к священный остров страны, ночных развлечений также отправлять сообщения на профилактику насилия семья через пародий ... способствовать повышению информированности и ответственности в слоях семьи культурного строительства; сохранение и развитие лучшие традиции Вьетнама семьи в текущем периоде.
Конец программы Департамент культуры, спорта и туризма наградила грамотами к группе, видные люди имеют хорошую репутацию в движении, чтобы построить семейный культуру, предотвращению насилия в семье в 2014 года. /.

Vườn quốc gia (VQG) Phước Bình, nằm trên địa bàn xã Phước Bình, huyện Bác Ái, có địa hình trải dài ở độ cao từ 300m đến 1.926m so với mặt nước biển nên hệ sinh thái có giá trị bảo tồn đa dạng sinh học và cảnh quan cực kỳ tuyệt đẹp.
Đặc biệt, nơi đây còn giữ được những nét văn hoá độc đáo của người Raglai để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Với lợi thế đó, VQG Phước Bình là một điểm du lịch sinh thái hấp dẫn đối với nhiều du khách trong và ngoài nước.

Trung tâm nghiên cứu văn hóa Chăm là đơn vị mang tính đặc thù riêng biệt trong hệ thống các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thành lập sau khi tỉnh Ninh Thuận được tái lập 1992, khởi nguyên từ Trường nghiệp vụ Văn hóa, Thông tin.
Trung tâm đã tiến hành trưng bày nhiều chuyên đề về Văn hóa Chăm với nhiều hiện vật trong đó có những hiện vật gốc đưa vào trưng bày giới thiệu tại chỗ, bao gồm: công cụ lao động sản xuất, dụng cụ sinh hoạt, sản phẩm và vật dụng nghề thủ công truyền thống, trang phục trang sức, phương tiện vận chuyển, tranh, tượng, nhạc cụ, thư tịch cổ và các hiện vật khác... Ngoài ra, Trung tâm cũng tổ chức và phối hợp tổ chức trưng bày, triển lãm chuyên đề, lưu động nhiều cuộc phục vụ những ngày lễ, kỷ niệm, ngày hội văn hóa Chăm, văn hóa các dân tộc ở trong và ngoài tỉnh phục vụ khách du lịch, đặc biệt là những du khách tâm huyết nghiên cứu trong và ngoài nước.
Không khí Lễ hội Nho và Vang Quốc tế - Ninh Thuận 2014 đang ngày một nóng lên, khắp thành phố Phan Rang - Tháp Chàm treo đầy băng rôn, khẩu hiệu về sự kiện quan trọng này. Hồ điều hòa, địa điểm chính diễn ra Lễ hội đang gấp rút hoàn thành những công đoạn cuối cùng để chào đón du khách gần xa, đặc biệt là những du khách quốc tế đến từ các nước như: Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Chi Lê...
Du khách đến với vùng đất này, ngoài việc tham dự chương trình hoạt động nghệ thuật, các trò chơi dân gian... đã có trong chương trình thì còn có nhu cầu tìm hiểu, tham quan các tour du lịch tới các nhà vườn trồng nho, sản xuất rượu vang và cả nhu cầu tìm hiều về văn hóa. Đặc biệt là tìm hiểu về văn hóa đặc trưng của Ninh Thuận, Trung tâm nghiên cứu văn hóa Chăm là một trong những điểm tham quan lí tưởng cho du khách.
Thông qua các hiện vật được trưng bày phong phú và đa dạng với sự hướng dẫn đầy tâm huyết của người thuyết minh viên, du khách có thể hiểu rõ hơn về đời sống Văn hóa, tín ngưỡng và sinh hoạt thường ngày của người Chăm nhiều thế kỷ qua, giúp du khách hiểu rõ hơn về miền đất, con người thân thiện mến khách nơi đây, đặc biệt đối với những du khách quốc tế thì việc tìm hiểu về văn hóa Chăm là điều thú vị khi đến với vùng đất nắng Ninh Thuận./.
Hương Lan
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Learn Culture and Tourism of the land of sunshine

Research Center is the Cham culture-specific units in the system of separate business units under the Department of Culture, Sports and Tourism. Established after the re-establishment of Ninh Thuan province 1992, originated from The School of Culture and Information.
Center has conducted subjects exhibited more about Cham culture with many artifacts, including the original ones put in place to showcase, including labor and production tools, tool life, production supplies products and traditional handicrafts, costume jewelry, transportation, paintings, statues, musical instruments, old books and other artifacts ... In addition, the Centre also organized and coordinated function display, thematic exhibitions, serving many of the current holidays, anniversaries, festivals Cham culture, ethnic culture in and outside the province for tourists, especially tourists dedicated research at home and abroad.
Air Grapes and Wine Festival International - Ninh Thuan 2014 was a warmer day, around the city of Phan Rang - Thap Cham hung with banners and slogans of this important event. Lakes, the main venue festival are rushing to complete the final stage to greet visitors from near and far, especially international visitors from countries such as Britain, France, Spain , Chile ...
Visitors to this area, in addition to attending the art program activities, folk games ... already in the program also needs to learn, sightseeing tours to the garden viticulture, winemaking and needs to learn about the culture. Especially learn about the unique culture of Ninh Thuan, Research Center for Cultural Care is one of the ideal places for visitors.
Through artifacts on display rich and diverse with the enthusiastic guidance of staff notes, visitors can better understand the culture of life, beliefs and daily life of many people care century, to help visitors better understand the land, hospitable, friendly people here, especially for international visitors to learn about the Cham culture is exciting to come to the land of sunshine Ninh Thuan. /.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Узнайте, культуры и туризма из земли солнцем

Научно-исследовательский центр является культура конкретных единиц Cham в системе отдельных бизнес-единиц в рамках Департамента культуры, спорта и туризма. Основанная после восстановления провинции Нинь Туан 1992 года, возник из школы культуры и информации.
Центр провел предметы выставлены больше о Cham культуры со многими артефактов, в том числе оригинальные ввести в действие, чтобы продемонстрировать, в том числе труда и технологической оснастки, срок службы инструмента, производство поставляет продукцию и традиционные ремесла, бижутерия, транспорт, картины, статуэтки, музыкальные инструменты, старинные книги и другие артефакты ... Кроме того, центр также организует и координирует функция отображения, тематические выставки, выступающей многие из нынешних праздников, юбилеев, фестивалей Чам культуры, этническая культура, и за пределами провинции для туристов, особенно туристов посвященный исследования в стране и за рубежом.
Воздушные Виноград и вино Международный фестиваль - Нинь Туан 2014 был теплее день, вокруг города Фан Ранг - Тап Чам увешаны транспарантами и лозунгами этого важного события. Озера, основным местом фестиваль спешат завершить заключительный этап, чтобы приветствовать гостей из ближнего и дальнего, особенно иностранные гости из таких стран, как Великобритания, Франция, Испания , Чили ...
Посетители этой области, в дополнение к посещению программные мероприятия, художественные, народные игры ... уже в программе также должен научиться, экскурсии в сад виноградарство, виноделие и нуждается, чтобы узнать о культуре. Особенно узнать об уникальной культуре Ниньтхуан, Научно-исследовательский центр Cultural Care является одним из идеальных мест для посетителей.
Через артефактов на дисплее богатой и разнообразной с энтузиазмом руководством нот на персонал, посетители могут лучше понять культуру жизни, верования и повседневная жизнь многих людей волнует века, чтобы помочь посетителям лучше понять землю, гостеприимные, дружелюбные люди здесь, особенно для иностранных туристов, чтобы узнать о культуре Cham является захватывающим прийти на земле солнца Нинь Туан. /.