Hướng dẫn khách du lịch theo đúng chương trình du lịch, có thái độ văn minh, tận tình và chu đáo với khách; trường hợp khách du lịch có yêu cầu thay đổi chương trình du lịch thì phải báo cáo người có thẩm quyền quyết định;

1. Thuyết minh viên là người thuyết minh tại chỗ cho khách du lịch trong phạm vi khu du lịch, điểm du lịch.

Con Nhum (hay còn gọi là cầu gai, nhím biển) là sản vật mà người dân vùng biển vừa thương vừa ghét. Ghét vì khi lặn xuống biển, nếu không chú ý dễ bị “dính” gai. Con nhum khi đâm vào người thường bỏ lại một đoạn gai. Bị gai nhum đâm phải có cảm giác tê buốt.

Từ ngày 27 - 30/3/2014, tại Công viên văn hóa 23/9, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh 2014 đã khai mạc với sự tham dự của hơn 150 đơn vị tham gia Ngày hội.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận ước tính đến quý I/2014 ngành du lịch thu hút khách đến tham quan và nghỉ dưỡng đạt 378.000 lượt khách (tăng 40,66% so cùng kỳ, đạt 28% kế hoạch), trong đó khách quốc tế ước đạt 28.820 lượt (tăng 19,24% so cùng kỳ), khách nội địa đạt 349.180 lượt (tăng 42% so cùng kỳ). Thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch khoảng 144,49 tỷ đồng, tăng 23,8% so cùng kỳ.

Căn cứ vào quy mô và tính chất của điểm du lịch, bộ, cơ quan ngang bộ quản lý nhà nước đối với tài nguyên, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định hình thức tổ chức quản lý, bảo đảm các nội dung sau đây:

Khu du lịch phải thành lập Ban quản lý khu du lịch; trường hợp khu du lịch được giao cho một doanh nghiệp là chủ đầu tư thì chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý khu du lịch đó theo nội dung quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật Du lịch;

1. Xây dựng và tổ chức thựchiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển du lịch; 2. Xây dựng, ban hành và tổchức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn định mức kinh tế - kỹthuật trong hoạt động du lịch; 3. Tuyên truyền, phổ biến, giáodục pháp luật và thông tin về du lịch;