Lễ hội Katê là một trong những lễ hội lớn và mang nhiều ý nghĩa, nhằm giới thiệu và phát huy văn hóa, nghệ thuật truyền thống củadân tộc Chăm, tạo thêm sự kiện phục vụ du lịch. Đến với lễ hội Katê, du khách sẽ bắt gặp nhiều gam màu rực rỡ. Trong đó, màu đỏ trắng độc đáo in trên trang phục của các vị chức sắc Chăm. Màu hồng rực xuất hiện trên chiếc khăn thắm của những người phụ nữ. Còn màu đất nung phủ kín những ngôi tháp cổ kính, linh thiêng vốn là nơi hành hương của cộng đồng Chăm. Chương trình tổ chức nghi thức lễ Katê sẽ do các chức sắc trực tiếp điều hành theo đúng phong tục, tập quán truyền thống. 

Lễ hội Katê năm 2017 của đồng bào Chăm ở Ninh Thuận sẽ diễn ra từ ngày 18/10 - 21/10/2017 (Từ ngày 30/6 - 03/7 Chăm lịch), với nhiều hoạt động đặc sắc và ý nghĩa.

Ngày 18/10/2017(Ngày 30/6 Chăm lịch)

Từ 13h00’ - 15h00’: tại thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, Đền Pô Inư Nưgar, người Chăm trong làng sẽ làm nghi lễ rước xiêm y Thánh Mẫu do người Raglai cất giữ mang đến. Nghi lễ xong xuôi, bộ xiêm y được rước quanh làng trong sự cung kính của mọi người rồi tiến vào đền để cúng tế trong những ngày Katê. Sau phần lễ là những màn múa quạt, khăn truyền thống của các thiếu nữ Chăm duyên dáng. Mọi người chúc tụng và mời nhau ly rượu, tưởng nhớ công ơn các vị thần đã nâng niu che chở và cho mùa màng bội thu.

Ngày 19/10/2017(Ngày 01/7 Chăm lịch):

06h 00’: Tại thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, Tháp Po Rome: lễ rước xiêm y từ thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu lên Tháp Po Rome. Ngôi tháp tọa lạc trong một làng Chăm cổ với nhiều nét huyền bí, linh thiêng. Đến đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đồ sộ với kiến trúc độc đáo, mang dáng vẻ uy nghiêm khác lạ so với những ngôi tháp Chăm khác dọc dải miền trung. Song song với lễ tục là những điệu múa duyên dáng, đầy uyển chuyển của thiếu nữ Chăm với trang phục truyền thống cùng gam màu rực rỡ.                                            

06h 00’: Tại thôn Phước Đồng, xã Phước Hậu, Tháp Pô Klông Garai: lễ rước xiêm y thần Pô Klông Garai từ thôn Phước Đồng lên Tháp Pô Klông Garai, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Du khách sẽ ngỡ ngàng trước khối kiến trúc hùng vĩ tại tháp Chăm cổ. Đây là nơi hành hương đông đúc của người Chăm. Hầu hết các làng Chăm đều đến cúng lễ và cầu nguyện, giúp gia đình một mùa Katê tràn đầy sức khỏe và bình an.

07h 30’: Diễn ra Lễ Công bố và đón nhận Bằng chứng nhận “ Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Ninh Thuận” được đưa và danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia tại Tháp Pô Klông Garai, Tháp Po Rome và Đền Pô Inư Nưgar.

Ngày 20/10/2017 (02/7 Chăm lịch): 07h 30’ Diễn ra Lễ Công bố và đón nhận “ Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm làng Bàu Trúc”  được đưa và danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia tại Sân vận động làng nghề Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước.

Ngày 21/10/2016(03/7 Chăm lịch): là Katê tại gia đình. Ngoài ra trong suốt lễ hội còn liên tục diễn ra các hoạt động truyền thống của người Chăm như: Hội thi tay nghề dệt thổ cẩm, Hội thi tay nghề gốm, biểu diễn văn nghệ,…

Bên cạnh tìm hiểu Lễ hội Katê, tham quan di tích các Đền và các Tháp, du khách còn tự mình khám phá nghệ thuật kiến trúc Chăm hay lựa chọn và mua sắm những món quà thủ công mỹ nghệ dân gian Chăm độc đáo, xem biểu diễn nghệ thuật Chăm đầy trải nghiệm thú vị.

 

Phương Thảo

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NinhThuận: Activities of Kate Festival 2017
Kate Festival is one of the big and meaningful festivals to introduce and promote Cham culture and traditional arts, creating more events for tourism. Coming to Kate Festival, visitors will encounter many colorful colors. Among them, the unique red and white color printed on the dress of the Cham dignitaries. Pink glow appeared on the women's scarves. The color of terracotta covered the ancient, sacred tower that is the pilgrimage of the Cham community. The Kate ceremony will be conducted by the dignitaries directly in accordance with traditional customs and practices.
 
The Kate festival in 2017 of Cham ethnic people in Ninh Thuan will take place from October 18 to October 21, 2017 (from June 30 to July 3), with many special activities and meaning.
 
18/10/2017 (30/6 Cham Calendar)
 
From 13h00 to 15h00: in Huu Duc village, Phuoc Huu village, Po Inu Nugar temple, Cham people in the village will be ceremonial procession of Holy Mother model carried by the Raglai. Ceremony was completed, the Xie y was carried around the village in the reverence of the people and entered the temple to sacrifice in the Kate days. After the ceremony is the fan dance, the traditional towel of the charming Cham girls. Everybody praises and invites each other to drink wine, to commend the gods for their protection and for the harvest.
 
19/10/2017 (1st of July):
 
06h 00 ': In Hau Sanh village, Phuoc Huu commune, Po pyramid tower: the ceremony of the procession from Hau Sanh village, Phuoc Huu commune to Po Rome tower. The tower is located in an ancient Cham village with many mysterious, sacred features. At this point, visitors will be admired with a monumental architecture with a different majestic appearance compared to other Cham towers along the central strip. Parallel to the ceremony is the graceful, flexible dance of the Cham girls with traditional costumes and vibrant colors.
 
06h 00 ': In Phuoc Dong Village, Phuoc Hau Village, Po Klong Garai Tower: Po Klong Garai ceremony from Pogong Dong Village to Po Klong Garai Tower, Do Vinh Ward, Phan Rang - Thap Cham City. You will be amazed at the magnificent architecture at the ancient Cham Tower. This is a place of pilgrimage crowded Cham people. Most of the Cham villages come to worship and pray, helping the Kat family full of health and peace.
 
07h30: Announcement Ceremony and Certificate of "Kate Festival of Cham people in Ninh Thuan Province" is handed down and National Intangible Cultural Heritage List at Po Klong Garai Tower, Po Po Tower and Po Penguin Temple.
 
On 20/10/2017 (07/7): 07h30 'Opening Ceremony and reception "The art of making traditional pottery of the Cham village of Bau Truc" was taken and the category of cultural heritage national level at the stadium of Bau Truc village, Phuoc Dan town, Ninh Phuoc district.
 
21/10/2016 (03/7 Cham Calendar): is Kate in the family. During the festival, traditional Cham activities such as Brocade Weaving Competition, Pottery Skill Contest, Performing Arts Festival, etc.
 
Besides discovering the Kate Festival, visit the monuments of the Temples and the Towers, tourists themselves explore the art of Cham architecture or select and purchase unique gifts and handicrafts of Cham culture. Performing an art performance is an exciting experience.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ninh Thuan:ケイトフェスティバル2017の活動

 

ケイト・フェスティバルは伝統的なチャムの文化と芸術を紹介し、促進し、観光のためのより多くのイベントを創造する重要で重要なフェスティバルの一つです。ケイトフェスティバルに来て、訪問者は多くのカラフルな色に遭遇するでしょう。その中で、Chamの高官のドレスには独特の赤と白の色が印刷されています。ピンクの輝きが女性のスカーフに現れました。テラコッタの色はチャム共同体の巡礼である古代の神聖な塔を覆っていました。ケイトの式典は伝統的な慣習と実践に従って直接高官によって行われます。

Ninh ThuanのCham民族の2017年のケイトフェスティバルは、2017年10月18日から10月21日まで(6月30日から7月3日まで)、多くの特別な活動と意味を持ちます。

18/10/2017(30/6チャムカレンダー)

13h00から「 - 15H00」:ハウ・ダック、フォックヒューコミューン、ポー犬Nugar寺院、村のチャム人はRaglai店がもたらすによってマリアン行列で儀式服を行います。儀式は完了し、謝のyは人々の敬意の中で村の周りに運ばれ、ケイトの日に犠牲にするために神殿に入った。式典の後には、魅力的なチャム女の子の伝統的なタオル、ファンダンスです。誰もが賞賛し、お互いにワインを飲み、彼らの保護と収穫のために神々を賞賛するように招待します。

19/10/2017(7月1日):

06H 00「:ハウSANH村では、フォックヒューコミューン、ポーローマ:ポーローマへハウ・ケサン、ヒューフォック村から行列で服。タワーは古代チャム村にあり、多くの不思議で神聖な特徴があります。この時点で、訪問者は中央ストリップに沿って他のチャムの塔と比べて壮大な外観とは異なる偉大な建築に賞賛されます。セレモニーと並行して、伝統的な衣装と鮮やかな色を持つチャム女の子の優雅でフレキシブルなダンスがあります。

06H 00「:行列の神ポークロンGaraiポークロンGarai、成都ビン・ワード、ファンティエット鳴っへフォック・ドングの村から彼女の服 - タップ・カーム:フォックドンハムレット、フォックハウポークロンGaraiで。古代チャム塔の壮大な建築に驚かれるでしょう。これはChamの人々が混雑している巡礼の場所です。チャムの村のほとんどは、礼拝と祈りをして、カトの家族を健康と平和のために助けています。

07H 30「:式典が発表と証明書『ニントゥアン省でのチャム人のケイト・フェスティバル』を受信採取し、ポークロンGarai、ポーローマで文化遺産の無形国家レベルのカタログポペンギン寺院などがあります。

日付2017年10月20日(2月7日チャムカレンダー):発表07H 30」授賞式と取られ、無形文化遺産のリスト『チャムバウチュック村のアート​​陶器の伝統』を受信Bau Truc村、Phuoc Dan町、Ninh Phuoc地区のスタジアムでの全国レベル。

21/10/2016(03/7チャムカレンダー):家族のケイトです。フェスティバルでは、Brocade織り競争、陶器技術コンテスト、舞台芸術祭などの伝統的なCham活動

寺や塔の遺跡を訪れ、ケイト・フェスティバルを学ぶだけでなく、訪問者はまた、自分自身のためチャム建築の芸術を発見し、またはギフト工芸チャム民族独自のビューを選択して購入しますアートパフォーマンスを演出することはエキサイティングな体験です。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нинь Тхуан:

Мероприятия фестиваля Кейт 2017года

Фестиваль Кейт - один из больших и значимых фестивалей, который представляет и продвигает традиционную культуру и искусство Чама, создавая больше событий для туризма. Приезжая на фестиваль Кейт, посетители встретит много красочных цветов. Среди них уникальный красный и белый цвет, напечатанный на одежде Чамских сановников. Розовое сияние появилось на женских шарфах. Цвет терракоты покрывал древнюю, святую башню, которая является паломничеством общины Чам. Церемония Кейт будет проводиться высокопоставленными лицами непосредственно в соответствии с традиционными обычаями и обычаями.

Фестиваль Кейт в 2017 году из этнических народов Чама в Нинь -Тхуане состоится с 18 октября по 21 октября 2017 года (с 30 июня по 3 июля по чамскому календарю), со многими специальными мероприятиями и смыслом.

18/10/2017 (30/6 по чам-календарю)

С 13 ч. 00 м. До 15 ч. 00 м.: В деревне Хыу Дык, коммуне Фыок Хыу, в храме По Ины Ныгар, чам-люди в деревне будут церемониальным шествием модели Святой Матери, перевозимой Раглаем. Церемония была завершена, Сея была проведена вокруг деревни в почтении людей и вошла в храм, чтобы пожертвовать в дни Кейт. После церемонии ветеранский танец, традиционное полотенце очаровательных девушек Чама. Все хвалит и приглашают друг друга пить вино, чтобы воздать богам за их защиту и за жатву.

19/10/2017 (1 июля чам-календар):

06ч 00 : В селе Хау Сань, коммуне Фыок Хыу, башне По Роме: церемония шествия из деревни Хау Сань, коммуна Фыок Хыу в башню По Роме. Башня расположена в древней деревне Чам с множеством таинственных, священных черт. На этом этапе посетители будут восхищаться монументальной архитектурой с другим величественным видом по сравнению с другими башенками Чама вдоль центральной полосы. Параллельно с церемонией - изящный, гибкий танец девушек Чама с традиционными костюмами и яркими цветами.

06ч 00 : В деревне Фыок Донг, деревня Фыок Хау, башня По Клонг Зарай: По Клонг-Гарайская церемония из деревни Фыок  Донг в башню По Клонг Зарай, До Винь, города  Фан Ранг Тхап Чам. Вы будете поражены великолепной архитектурой в древней Башне Чам. Это место паломничества переполненных чамских людей. Большинство деревень Чам приходят, чтобы поклоняться и молиться, помогая семье Кэт, полной здоровья и мира.

07ч30: Объявлена церемония объявления и сертификат «Фестиваль кайтовских чам в провинции Нинь Тхуан» и Национальный список нематериального культурного наследия на башне По Клонг Зарай, башня Пo Poме и храм По Ины Ныгар.

20/10/2017 (02/7 по чам-календарю) 07ч30 «Церемония открытия и прием« Искусство изготовления традиционной керамики в деревне Чам Бау Чук » было принято и категория культурного наследия национальный уровень на стадионе деревни Бау Чук, город Фыок Зан, район Нинь Фыок.

21/10/2016 (03/7 по чам-календарю): Кейт в семье. Во время фестиваля традиционная деятельность Чама, такая как Конкурс плетения Brocade, Конкурс мастерства в гончарстве, Фестиваль исполнительских искусств и т. д.

Помимо открытия Фестиваля Кейт, посетите памятники Храмов и Башни, сами туристы изучают искусство архитектуры Чама или выбирают и покупают уникальные подарки и ремесла культуры Чам. Выполнение художественной работы - захватывающий опыт.