Góp phần khai thác hiệu quả điểm du lịch nói chung, làm sống dậy từng điểm du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, lịch sử, đồng thời nhấn mạnh vai trò của thuyết minh viên không chỉ là người thuyết minh, giới thiệu về các điểm đến với du khách một cách thuần túy mà sẽ là người thổi hồn vào các di tích, hiện vật, danh lam, thắng cảnh... Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch đã tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng lớp nghiệp vụ thuyết minh viên năm 2017.

Trong quá trình học, tất cả các thành viên trong lớp học đều có cơ hội thực hành tại các điểm du lịch với chương trình thực tế City tour: Tháp Pô Klông Garai, Làng gốm Bàu Trúc,Làng dệt Mỹ Nghiệp, Nho Ba Mọi, Thái An, Hang Rái và Vịnh Vĩnh Hy. Sau một ngày làm việc nghiêm túc các học viên đã trưởng thành lên rất nhiều và luôn tâm niệm lời thầy dạy là phải luôn cố gắng trong công việc của mình để khi du khách đến sẽ nhớ và khi khách đi sẽ mang theo nhiều ấn tượng tốt đẹp về Ninh Thuận.

Ninh Thuận nơi hội tụ về tài nguyên du lịch sinh thái, du lịch văn hóađã và đang là điểm hấp dẫn và có khả năng cạnh tranh cao nổi bật là Vườn quốc gia Phước Bình, Vườn quốc gia Núi Chúa, quần thể tháp Chăm Pô Klông Girai cổ kính, làng nghề gốm Bàu Trúc, làng nghề dệt Mỹ Nghiệp, Vịnh Vĩnh Hy... Mặc dùdu lịch Ninh Thuận phát triển muộn hơn so với các tỉnh thành lân cận nhưng định hướng chung của các cấp Lãnh đạo cho du lịch tỉnh nhà vẫn là phát triển du lịch một cách bền vững, xác định yếu tố quan trọng góp phần thành công trong ngành du lịch chính là yếu tố con người.

Hương Lan

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ninh Thuan:スピーカークラス2017

一般的な観光地の効率的な開発に貢献するために、各エコツーリズムサイト、文化的、歴史的観光を復活させ、講演者の役割をナレーターとしてだけでなく強調すること。遺物、芸術品、風景、アトラクションの魂を吹く純粋に観光客の宛先...観光振興センターは、トレーニングクラスを組織している2017年のプロのインタビュアー。

学習の過程で、クラスのすべてのメンバーは、市内のツアープログラムで観光スポットで練習する機会を持っています:ポークローンガライタワー、バウトルック陶器村、私のNghiep繊維村、バイモイグレープ、タイアン、ハングライ、ビンハイベイ。忙しい一日の後、生徒は大いに成長し、常に訪問者が覚えて来るときとゲストが多くの印象を持って来るように、彼らの仕事を常に試みるという教師の言葉を考えます。Ninh Thuanについて素敵です。

Phuoc Binh国立公園、ヌイチュア国立公園、チャムタワーコンプレックスは、エコツーリズムの資源、文化観光のコンバージェンスが魅力的で目立つ特徴であるNinh Thuan州古代ギライ村、バウトラック陶器村、私のNghiep手工芸村、ビンハイ湾...ニントゥアン観光開発は後に隣接する地域よりもリーダーシップレベルの一般的な方向性省の観光には、まだ持続可能な観光開発であり、観光部門の成功に貢献する重要な要因を決定する人間の要因です。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------