Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận, năm 2017 tổng lượng khách tới Ninh Thuận ước đạt 1.900.000 lượt (tăng 12,4% so cùng kỳ năm trước, đạt 108,8% kế hoạch), khách quốc tế ước đạt 61.000 lượt (tăng 10,91 % so cùng kỳ năm trước), khách nội địa ước đạt 1.839.000 lượt (tăng 11,79% so cùng kỳ năm trước, đạt 111,5% kế hoạch). Thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 883 tỷ đồng (đạt 101,5% kế hoạch, tăng 17,73% so cùng kỳ năm 2016).

Năm 2017, với chủ đề "Năm quản lý nhà nước về du lịch", với phương châm linh hoạt, chủ động, sáng tạo. Việc xác định rõ chủ đề của năm, đã tạo động lực mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh và cùng với sự nỗ lực, chủ động của các ngành nên công tác quản lý nhà nước trong năm 2017 có chuyển biến tích cực, rõ nét trên từng nhiệm vụ, trên nhiều lĩnh vực.

Công tác quảng bá xúc tiến, thu hút đầu tư, đào tạo - bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch trong năm qua luôn được đẩy mạnh và triển khai quyết liệt theo đúng Đề án, kế hoạch đề ra.Trong năm 2017, ngành đã phối hợp các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ trong tỉnh tham gia 11 Hội chợ du lịch trong nước và quốc tế, trong đó có Hội chợ Du lịch tại Nga, phối hợp Đài Phát thanh và truyền hình Ninh Thuận thực hiện 52 Bản tin du lịch, hỗ trợ các báo đài quay phóng sự du lịch Ninh Thuận, thường xuyên cập nhật thông tin về du lịch Ninh Thuận trên Website ninhthuantourist.com bằng tiếng Anh, Nga, Nhật,… góp phần đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh Ninh Thuận tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, thanh tra - kiểm tra, nhắc nhở và hỗ trợ doanh nghiệp cũng được tỉnh quan tâm chỉ đạo cũng như sự phối kết hợp nhịp nhàng, chủ động của các ngành và địa phương,... đã góp phần làm thay đổi bộ mặt của du lịch Ninh Thuận. Đặc biệt gần đây, Ninh Thuận đã hình thành chợ đêm du lịch, trở thành điểm vui chơi về đêm của nhân dân và du khách.

Những tiến bộ và cố gắng nêu trên đã tạo động lực lớn để thu hút phát triển du lịch trong thời gian đến, tạo tín hiệu mới, đáng mừng cho ngành du lịch Ninh Thuận./.

Phan Vi

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ninh Thuanの観光は2017年に成長し続けます

(計画の108.8パーセントに達し、前年同期比12.4%増)文化体育ニントゥアン、ニントゥアンへの訪問者の総数は190万回の訪問と推定されている2017年の観光省によると、海外訪問者は61,000人(前年同期比10.91%)、国内訪問者は1,839,000人(前年同期比11.79%増、計画の111.5%に達する)。観光による社会収入は88.3億VND(計画の101.5%に達し、2016年の同期間に17.73%増)と推定されています。

2017年、「観光の5つの州の管理」をテーマに、柔軟で活動的なモットーを創造しました。今年のテーマを決定したことで、州指導者の方向性と運営に強い原動力となり、セクターの努力とイニシアチブ、2017年の国家管理多くの分野で、各タスクで明確な変更がクリアされています。

過去1年間の観光投資、人材訓練、人材訓練の推進と誘致は、計画と計画に従って常に推進され実行されてきました。2017年には、部門は県の観光ロシアのフェア、協調ラジオやテレビニンを含む、国内および国際的に11観光フェアに参加した観光事業やサービスを調整する必要があります52観光ニュースレターの実装時に、英語でninhthuantourist.comウェブサイト上のニントゥアンの観光に回転マスメディア報道ニントゥアン観光、定期的に更新された情報をサポートし、ロシア語、日本語、...への貢献Ninh Thuanのイメージを国内外の友人に宣伝することを強化する。

さらに、環境衛生、安全保障と秩序、検査検査、思い出させることと支援する企業の仕事は、省の方向性とセクターのリズミカルな調整にも関心があります。Ninh Thuan観光の顔を変えることに貢献してきました。特に最近では、Ninh Thuanは観光のナイトマーケットを形成し、人々と観光客の夜のエンターテイメントになる。

これらの進歩と努力は、ニン・トゥアン観光産業のための新しい、そして良いシグナルを作り出す次の時間に観光開発を誘致する大きな勢いを作り出しました。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------