Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam từ ngày 01-08/6/2018 và Ngày Đại dương thế giới 08/6/2018 chủ đề“Cùng chung tay giữ biển xanh” (Keep Oceans Blue), Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018 chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”, với ý nghĩa nhắc nhở cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường biển và hải đảo,kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng thải bỏ chất thải nhựa và ngăn chặn rác thải nhựa trên biển. Ngày 31 tháng 5 năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Văn bản số 581/SVHTTDL-QLDL gửi các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ sở lưu trú du lịch ven biển Bình Sơn - Ninh Chữ về việc hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam từ ngày 01-08/6/2018 và Ngày Đại dương thế giới 08/6/2018, Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị trực thuộc và các cơ sở lưu trú du lịch thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với đơn vị trực thuộc:

- Chủ động tổ chức tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam từ ngày 01-08/6/2018 và Ngày Đại dương thế giới 08/6/2018 chủ đề“Cùng chung tay giữ biển xanh” (Keep Oceans Blue), Ngày Môi trường thế giới 05/6/2016 chủ đế: “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” bằng nhiều hình thức.

- Nhân dịp lễ phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường nhân ngày Môi trường thế giới 05/6/2018 các đơn vị tăng cường công tác thu gom rác thải, vệ sinh môi trường trong khu vực của đơn vị.

- Đề nghị Ban Quản lý di tích phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu 450 cây xanh theo Kế hoạch số 1520/KH-UBND ngày 01/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện Đề án “Chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp” năm 2014 giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lịch thực hiện trồng 450 cây xanh tại khu di tích đặc biệt cấp quốc gia Tháp Pô KlongGiarai.

2. Đối với các cơ sở lưu trú du lịch ven biển Bình Sơn - Ninh Chữ:

- Treo băng-rôn Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam từ ngày 01-08/6/2018 và Ngày Đại dương thế giới 08/6/2018 chủ đề“Cùng chung tay giữ biển xanh” (Keep Oceans Blue),  Ngày Môi trường thế giới 05/6/2016 chủ đế: “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” trước cơ sở kinh doanh của đơn vị nhằm nhắc nhở người dân cùng hành động bảo vệ môi trường; khai thác hợp lý, bảo vệ tài nguyên môi trường biển.

- Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; Tổ chức tổng vệ sinh trong và ngoài cơ sở, tăng cườngcông tác trồng và chăm sóc cây xanh nhằm tăng mỹ quan môi trường tại cơ sở.

- Tăng cường công tác vệ sinh môi trường trong việc chế biến thực phẩm, thải các tạp chất sau khi chế biến ra bên ngoài môi trường.

Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo

Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2018

 

1. Vì một đại dương xanh;

2. Hãy chia sẻ tình yêu của bạn với đại dương;

3. Phát triển mạnh kinh tế biển để tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo;

4. Mỗi người đều có thể làm cho biển sạch hơn;

5. Đại dương hôm nay, cuộc sống ngày mai;

6. Bảo vệ đại dương là nghĩa vụ của tất cả chúng ta;

7. Hãy vì một đại dương sạch, không chất dẻo;

8. Chung tay hành động vì biển xanh không rác;

9. Hãy bảo vệ biển từ lới nói đến hành động;

10. Vì tương lai hãy làm cho biển sạch hơn;

11. Nhựa là nguồn gây ô nhiễm, hãy đưa nhựa về nơi tái chế;

12. Đại dương của sự sống - Hãy bảo tồn sự sống của đại dương;

13. Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc;

14. Thế hệ trẻ - Nguồn lực phát triển kinh tế biển, đảo Việt Nam;

15. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Phương Uyên - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch