Từ ngày 04/6 đến ngày 8/6, tại khách sạn Hòa Bình, số 6 đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tổng cục Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý du lịch cho đại diện cán bộ ngành du lịch của 17 tỉnh, thành trên cả nước...

 

Tham dự tập huấn, các cán bộ ngành du lịch được nghe các nội dung liên quan tới Nghị quyết 08/NQ-TW và các chương trình hành động, Luật Du lịch năm 2017; hoạt động cơ cấu ngành du lịch, du lịch thông minh; Đổi mới trong công tác quản lý nhà nước về lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch khi thực hiện Luật Du lịch năm 2017; hoạt động nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch, phát triển sản phẩm du lịch…

Phương Uyên - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch