Từ ngày 04/6 đến ngày 8/6, tại khách sạn Hòa Bình, số 6 đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tổng cục Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý du lịch cho đại diện cán bộ ngành du lịch của 17 tỉnh, thành trên cả nước...

Tham dự tập huấn, các cán bộ ngành d

u lịch được nghe các nội dung liên quan tới Nghị quyết 08/NQ-TW và các chương trình hành động, Luật Du lịch năm 2017; hoạt động cơ cấu ngành du lịch, du lịch thông minh; Đổi mới trong công tác quản lý nhà nước về lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch khi thực hiện Luật Du lịch năm 2017; hoạt động nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch, phát triển sản phẩm du lịch…

Phương Uyên - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

観光管理知識の訓練

 

6月4日から6月8日、ドンナイ州ビエンホア市のQuyet Thang Ward、No.6 Vo Thi Sau StreetのHoa Binh Hotelにて。ドンナイ文化文化スポーツ省と連携した観光部は、全国の17の省と都市の観光関係者の代表のための観光管理訓練に関する研修コースを組織した。

 

訓練に参加した旅行者は、2017年に決議08 / NQ-TWおよび行動計画、観光法に関連する内容を聞いた。観光産業の構造、スマートな観光; 2017年の観光法の実施における旅行、観光の宿泊施設の州の管理のリノベーション;効果的なプロモーション、観光プロモーション、商品開発観光を促進する...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------