Nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến,quảng bá du lịch Ninh Thuận đi vào chiều sâu, đa dạng, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tình hình mới.Thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch từ thị trường trọng điểm thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận trong những năm tiếp theo.

Với mục tiêu tăng trưởng khách nội địa tại hai thị trường trọng điểm của cả nước là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Đầu năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Ninh Thuận tại Thủ đô Hà Nội, đã để lại ấn tượng, tiếng vang lớn trong lòng người dân Thủ đô về tiềm năng du lịch Ninh Thuận. Để quảng bá rộng rãi hình ảnh du lịch Ninh Thuận tới đông đảo nhà đầu tư, doanh nghiệp du lịch, người dân nhân sự kiện Hội chợ du lịch quốc tế TP.Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Ninh Thuận tiếp tục tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận năm 2018 tại TP.Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào ngày 07/9/2018.

Hội nghị xúc tiến,quảng bá du lịch Ninh Thuậnnăm 2018 do Công ty CP Đầu tư Hacom Holdings tài trợ là một bước tiến mới cho ngành du lịch Ninh Thuận trong công tác xã hội hóa, đổi mới cách thức, nội dung, huy động mọi nguồn lực góp phần nâng cao hiệu quả xúc tiến,quảng bá du lịch Ninh Thuận.

Hội nghị xúc tiến,quảng bá du lịch Ninh Thuậnnăm 2018tại TP.Hồ Chí Minh sẽ là cơ hội cho các cơ quan quản lý nhà nước, nhà đầu tư, doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế gặp gỡ, đối thoại, hợp tác phát triểntrong lĩnh vực du lịch, dịch vụ; Là cơ hội để Ninh Thuận đẩy mạnh hoạt động xúc tiến,quảng bá điểm đến Ninh Thuận- Trải nghiệm thú vị tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế biết tới./.  

Phan Vi

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận