Ngày 26/06/2018, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Ninh Thuận tổ chức cho các đơn vị lữ hành đi khảo sát để xây dựng chương trình (tour) đến các điểm du lịch tại huyện huyện Ninh Hải và huyện Thuận Bắc. Cùng đi có đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh, các doanh nghiệp lữ hành trong tỉnh.

Trong thời gian 1 ngày, đoàn đã khảo sát một số điểm tại huyện Ninh Hải gồm: Chùa Trùng Sơn Cổ Tự, Thiền Viện Trúc Lâm Viên Ngộ, Chùa Bà, Sắc Tứ Kim Sơn Tự. Tại huyện Thuận Bắc gồm: Vườn hoa Thì là, Ba Hồ, Vườn Măng tây, Homestay Eco Chi. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, đại diện huyện Ninh Hải và huyện Thuận Bắc, cùng với các doanh nghiệp lữ hành trong tỉnh đánh giá thực trạng hiện tại và tìm ra các giải pháp phát triển du lịch của địa phương, qua đó phối hợp các đơn vị lữ hành xây dựng các chương trình tour du lịch mới thêm phong phú, đa dạng, nhằm đáp ứng nhu cầu du khách trong thời gian tới.

Đây là hoạt động nhằm quảng bá tiềm năng du lịch của huyện Ninh Hải và huyện Thuận Bắc nói chung, cũng như phát triển du lịch của tỉnh nói riêng. Kết nối các điểm du lịch, sản phẩm dịch vụ du lịch mới, kết hợp khai thác sản phẩm đặc thù của địa phương, nhằm khai thác hiệu quả sản phẩm du lịch mới có khả năng cạnh tranh cao. Qua chuyến khảo sát, Trung tâm Xúc tiến Du lịch và các doanh nghiệp lữ hành xây dựng và thiết kế chương trình (tour) đưa khách đến tham quan, quảng bá hình ảnh du lịch cho các địa phương.

Phương Thảo

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận