“Đỉnh Bình Yên” - bộ phim Việt Nam hiếm hoi nói về cuộc sống dân tộc Chăm đang trong giai đoạn gấp rút thực hiện, sẽ được ra mắt vào đầu năm nay, hy vọng đưa khán giả có cái nhìn sâu rộng hơn về nền văn hóa các dân tộc anh em.

Cốt truyện phim xoay quanh nhân vật chính tên Ira. Mang trong mình trái tim mãnh liệt của thanh niên thế hệ trẻ, chàng trai khao khát đi tìm sự tươi mới cho buôn làng của mình. Để có được điều đó, đã có lúc anh phải đánh đổi cả gia đình và sự tự do. Vượt lên mọi trở ngại, đến phút cuối, Ira đã thành công thay đổi những tục lệ xưa cũ của cộng đồng và được xem là người anh hùng của dân tộc Chăm.

Với góc nhìn khéo léo, đạo diễn Hữu Mười đã sử dụng phương thức kể chuyện uyển chuyển cùng những tình tiết phù hợp với cuộc sống khẽ khàng của người Chăm. Đôi lúc, nhịp phim được đẩy nhanh đến cao trào hay những trường đoạn đại cảnh hùng vĩ của phong cảnh miền Trung xứ Việt nhằm mục đích duy nhất: Để lại nhiều tiết tấu trong bản hợp xướng về khát vọng thay đổi cuộc sống cho cả một cộng đồng của chàng trai trẻ

Điểm sáng nhất của phim là sự góp mặt của diễn viên Thanh Bình trong vai Ira. Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, không ai thích hợp hơn Thanh Bình để hóa thân thành chàng trai dân tộc có vẻ ngoài điềm đạm, thâm trầm nhưng ẩn sâu trong đó là ngọn lửa nhiệt huyết và tình yêu con người luôn hừng hực cháy.

Không chỉ sở hữu khuôn mặt có góc cạnh điện ảnh, mà còn được trang bị đầy đủ kiến thức nền về văn hóa truyền thống các dân tộc anh em từ trước, do đó, chàng trai đến từ Đak Lak hiểu rõ vai diễn của anh cần gì, muốn gì, nhấn nhá chỗ nào. Diễn xuất của Thanh Bình mộc mạc, không quá lên gân hay lạm dụng dụng ngôn ngữ cơ thể nhưng vẫn làm toát lên được sự mạnh mẽ của người đàn ông núi rừng.

Trước và trong suốt quá trình theo đoàn phim, Bình nghiên cứu rất kỹ và tôn trọng tuyệt đối những thói quen cũng như phong tục tập quán của người Chăm. Anh không không toàn quyền nói thay các chủ thể văn hóa cũng không áp đặt những suy nghĩ chủ quan vào việc diễn giải cuộc sống, ý nghĩ của người Chăm, khiến biểu tượng văn hóa của họ bị bóp méo.

Dù đối mặt bao khó khăn nhưng anh luôn nỗ lực hết mình, mong muốn công việc thật suôn sẻ để còn sớm hoàn thành vai diễn, hy vọng bộ phim sẽ được đồng bào Chăm ở Ninh Thuận đón nhận như một món quà ý nghĩa tôn vinh văn hóa của họ.
Thanh Bình bộc bạch, khi nhận lời đến với Đỉnh Bình Yên, anh nhớ lắm về mơ ước mình đang ấp ủ, đó là được chính tay thực hiện đề tài về tuổi thơ, ngay ĐakLak, nơi anh được sinh ra. Dù biết rõ để làm được những bộ phim về đồng bào dân tộc quê hương không phải là chuyện dễ, nhưng cũng như nhân vật Ira của mình, chàng diễn viên của Tình ca Phố luôn khao khát được đổi mới, hóa thân vào những số phận khác nhau. Đối với Bình, cứ mỗi lần được sống với một nhân vật mới là một lần được mở rộng kỹ năng diễn xuất, học hỏi những kiến thức mới và tích lũy vốn sống – điều không thể thiếu ở những diễn viên khao khát được làm nghề với cái đầu lạnh và trái tim nóng như anh.

Phim Việt Nam Quay Ở Phan Rang Ninh Thuận

Kịch bản phim Đỉnh Bình Yên của tác giả Đoàn Tuấn, do Hãng phim Truyện 1 thực hiện theo đơn đặt hàng của Cục Điện Ảnh và NSUT Phạm Hữu Mười làm đạo diễn. Bối cảnh chính kéo dài từ Phan Rang, Nha Trang và Đà Nẵng trong suốt gần 2 tháng. Ngoài Thanh Bình, khán giả sẽ được gặp lại Hạnh Thúy, Minh Thảo và Văn Lượng, cùng dàn diễn viên hung hậu người dân tộc với những đại cảnh hoành tráng của miền trung nắng gió. Phim dự kiến ra mắt 2015.

Nguồn: Internet

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Vietnamese film "Dinh Binh Yen" was filmed in Phan Rang Ninh Thuan

"Dinh Binh Yen", a rare Vietnamese film talking about Cham ethnic people's life, is being hurry to finish and will be released early this year, hoping to give viewers a deeper and wider look into the cultural features of the ethnic peoples.

The plot revolves around the main character named Ira. He shows his passionate heart of the younger generation, the boy yearns for the freshness of his village. To get that, he sometimes has to swap the whole family and the freedom. Overcoming all difficulties, at the last minute, Ira successfully changes the ancient customs of the community and is considered the hero of the Cham people.

With clever outlook to make film, the director Huu Muoi uses the flexible narrative style and the details suitable for the Cham’s life. Occasionally, the rate of the film is accelerated to the climax or majesty of long scenes of the landscape of Central Vietnam for the sole purpose: To leave many memorable moments in the chorus of aspiration to change lives for a whole community of that young man.

The most highlighted feature of the film is the presence of actor Thanh Binh as Ira. It can be said that, at the present time, no one is more suitable than Thanh Binh to transform into an ethnic group guy who is level-headed and composed but hidden deep inside him is the continuous fire of enthusiasm and love of human beings.

Not only does he have a cinematic face, but he is also well-equipped in the traditional culture of the ethnic peoples, so the guy from Dak Lak understands his role what to do and how to act. Thanh Binh's acting is very simple, not too over-active or does not abuse to use too much body language but still shows the strength of the man living in the mountainous area.

Before and during the process of making the film, Binh examines very carefully and strictly respects the habits as well as customs of the Cham people. He does not have the full right to say cultural subjects, not impose subjective thoughts on the interpretation of Cham life and thought, thus distorting their cultural symbols.

In spite of facing many difficulties, he always tries his best, looking forward to working diligently to soon complete the role of the film, hopefully the film will be welcomed by the Cham people in Ninh Thuan as a meaningful gift to honor their culture.

Thanh Binh confides, when he agrees to act in Dinh Binh Yen, he recalls the dream being cherished, which is to make a film about childhood subject on his own at Dak Lak, where he was born. It is clear that making a film about ethnic people in the homeland is not easy, but like his character Ira, the actor of “Tinh ca pho” film always craves for innovation, incarnates in numbers different roles. For Binh, living with a new character is an once-in-a-lifetime opportunity to expand his acting skills, learn new knowledge, and capitalize on living experience - an indispensable part of actors who aspires to act with a self-controlled head and a passionate heart like him.

A Vietnamese movie filmed in Phan Rang Ninh Thuan

The Dinh Binh Yen’s screenplay of Doan Tuan, made by Film Studio 1 as the order of Vietnam Cinema Department and meritorious artist Pham Huu Muoi being the Director. The main scene lasts from Phan Rang, Nha Trang and Da Nang during nearly 2 months. In addition to actor Thanh Binh, the audiences will meet many other actors again such as Hanh Thuy, Minh Thao and Van Luong, along with a large number of ethnic actors with the majestic scenery of the windy and sunny central area. The film is expected to launch in 2015.

Source: Internet

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Вьетнамский фильм «Dinh Binh Yen- Динь Бинь Йен» был снят в Фан РангепррвинцииНиньТхуана.

«Dinh Binh Yen», редкий вьетнамский фильм о жизни Чам в час пик, будет выпущен в начале этого года, надеясь дать зрителям представление об этом культуре народовбратьев.

Сюжет вращается вокруг главного героя Ира. Воспитывая горячее сердце молодого поколения, мальчик жаждет свежести своей деревни. Чтобы добраться туда, ему приходилось иногда торговать всей семьей и свободой. Преодолев все препятствия, в последнюю минуту Ира успешно изменила древние обычаи общины и считается героем народа чам.

С ловким углом, директор Хыу Мыойиспользовал рассказ гибок и подходят обстоятельства жизни спокойной Чама. Время от времени ритм ускоряется до кульминации или величественной сцены пейзажа Центрального Вьетнама с единственной целью: оставить много ритмов в хоре стремления изменить жизнь для обоих сообщество молодых людей.

Изюминкой фильма является присутствие актера Тхань Бинь как Ира. Можно сказать, что в настоящее время никто более не подходит, чем Тхань Бинь, чтобы превратиться в парня, у которого есть прохладный, глубокий, но глубоко скрытый в огне энтузиазма и любви к людямсгорящимогнем.

Мало того, что у него есть кинематографическое лицо, но он также хорошо разбирается в традиционной культуре старших народов, поэтому парень из Дака Лак понимает свою роль. Что вам нужно? Тхань Бинь, не слишком близко к сухожилию или жестокому обращению с языком тела, но все же возвышал силу горного человека.

До и во время съемочной группы Бинь учился очень тщательно и строго уважал обычаи, а также обычаи людей чам. Он не имел полного права говорить, что субъекты культуры не налагали субъективных мыслей на интерпретацию жизни и мысли Чама, тем самым искажая их культурные символы.

Несмотря на множество трудностей, он всегда старался изо всех сил, надеясь, что он будет работать плавно, чтобы скоро завершить эту роль, и, надеюсь, фильм будет приветствоваться народом Чама в Нинь Тхуане как подарок религиозного значения. их культуры.

Тхань Бинь признался, что, когда он пришел в фильм «Динь Бинь Йен», он вспомнил мечту, которую он лелеял, и это была рука детства, Дак Лак, где он родился. Нелегко узнать, как делать фильмы об этнических людях, но, как и его персонаж Ира, актер «Street Love– уличная любовь»всегда жаждет инноваций, воплощения в цифрах различные части. Для Биньжизнь с новым персонажем - это возможность раз в жизни, чтобы расширить свои актерские способности, изучить новые знания и извлечь выгоду из жизни - незаменимую часть начинающих исполнителей,с холодной головой и горячим сердцем, как у него.

Вьетнамские фильмы сняты в Фан Ранг,Нинь Тхуана.

Сценарий фильм «Динь Бинь Йен»автора Доана Туана, сделанный фильмами 1 и выполненный по приказу Киноотдела и Блестящего Художника – Директора Фам Хыу Мыой. Основная сцена простирается от Фан Ранг, Ня Чанги Да Нангв течение почти двух месяцев. В дополнение к Тхань Бинь, зрителиснова встретятся с Хан Тхуй, Минь Тхао и Ван Лыонг, а также с этническим героем с величественным пейзажем центрального солнечного солнца. Ожидается, что фильм начнется в 2015 году.

Источник: из Интернета