Ngày 19/09/2018, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Ninh Thuận tổ chức đón đoàn Fam Trip Malaysia tại Khách sạn Sài Gòn- Ninh Chữ, sau đó đoàn tham quan Dệt Mỹ Nghiệp; Gốm Bàu Trúc; Nho Ba Mọi; Tháp Pô Klong Giarai, tìm hiểu kiến trúc nghệ thuật văn hóa của người Chăm. Ông Phạm Thanh Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch đã có buổi gặp gỡ, giao lưu với đoàn và thưởng thức nghệ thuật văn hóa Chăm tại Tháp Pô Klong Giarai.

Chương trình đoàn Fam Trip Malaysia bắt đầu với chuyến hành trình từ Bình Thuận – Ninh Thuận – Khánh Hòa với sự tham gia của 16 thành viên thuộc các Công ty lữ hành của Malaysia và Tổng cục Du lịch Việt Nam. Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa, các sản phẩm du lịch đặc trưng của Ninh Thuận nói riêng cũng như du lịch Việt Nam nói chung, đến với nước bạn. Nhằm thu hút thị trường khách Malaysia đến với Ninh Thuận. Và đây cũng là tính hiệu đáng mừng cho du lịch Ninh Thuận để có thể thu hút được nhiều du khách quốc tế trong thời gian tới.

Phương Thảo

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ninh Thuan: Welcoming the Fam Trip delegation from Malaysia

 On September 19th, 2018, Ninh Thuan Tourism Promotion Information Center welcomed the Fam Trip delegation from Malaysia at Sai Gon - Ninh Chu Hotel, then they visited My Nghiep Brocade Weaving, Bau Truc Pottery, Ba Moi Vineyard, Po Klong Giarai Tower to explore the cultural architecture of Cham people. Mr. Pham Thanh Binh, Deputy Director of Tourism Promotion Information Center spent time to meet the delegation and together enjoyed Cham culture and arts at Po Klong Giarai Tower.

The program of Fam Trip delegation from Malaysia started with a trip from Binh Thuan - Ninh Thuan - Khanh Hoa with the participation of 16 members of travel agencies from Malaysia and Vietnam National Administration of Tourism. This is an opportunity to promote specific images, people, culture, tourism products of Ninh Thuan in particular as well as Vietnam tourism in general to Malaysia. This was to attract Malaysian tourists to Ninh Thuan and also a good sign for Ninh Thuan tourism to attract more international visitors in the future.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Нинь Тхуан: пожаловать «Fam Trip»Малайзия

19/09/2018 Информационный центр по содействию туризму Нинь Тхуана отпраздновал поезд «Fam Trip» Малайзия в отеле Сай Гон – Нинь Тьы, затем посетил в плетенном поселкеMи Нгиеп; Керамика БауТрук; виноград Бa Moй; По Kлонг Гарай башню, исследуйте культурную архитектуру жителей Чама. Г-н Фам Тхань Бинь, заместитель директора Информационного центра по содействию туризму, встретился с делегацией и наслаждался культурой Чама в башне По Клонг Гарай.

Fam Trip Малайзия началась с поездки из Бинь Тхаун- Нинь Тхуан – Хань Хоас участием 16 членов туроператоров из Малайзии и Национальной администрации туризма Вьетнама. Это возможность рекламировать изображения, людей, культуру, туристические продукты, в частности Нинь Тхуан, а также туризм во Вьетнаме в целом, в ихстрану. Чтобы привлечь малайзийских туристов в Нинь Тхуан. Это также хороший знак для туризма Нинь Тхуана, чтобы привлечь больше международных посетителей в будущем./.