Vào lúc 8h30 ngày 08/10/2018 tại Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm đã tổ chức Khai mạc trưng bày chuyên đề “ Lễ hội Katê và ra mắt hiện vật hiến tặng năm 2018”. Đến tham dự có ông Nguyễn Quang Lịch đại diện Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Ninh Thuận; ông Cao Đình Dũng đại diện Ban Dân tộc; ông Phạm Văn Muộn Chủ tịch Hội Liên hiệp Hội Văn học nghệ thuật; ông Châu Thanh Hải Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTTDL; ông Hồ Sĩ Sơn Phó Giám đốc Sở VHTTDL; đại diện công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các phòng ban và đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL; đại diện Bảo tàng Nghiên cứu Chăm Đà Nẵng, đại diện Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ; đại diện Viện Khoa học Xã hội vùng Trung bộ, viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ; đại diện khoa Nhân học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp HCM; Thông Tấn Xã Việt Nam tại Ninh Thuận, báo Nông thôn ngày nay và báo Ninh Thuận; Phó hiệu trưởng và các em học sinh trường Cơ sở Võ Thị Sáu.

Khai mạc trưng bày chuyên đề “ Lễ hội Katê và ra mắt hiện vật hiến tặng năm 2018” nhằm giới thiệu và quảng bá những nét đặc trưng của nền văn hóa Chăm nói chung và lễ hội Katê truyền thống nói riêng, giới thiệu các hiện vật được hiến tặng và tri ân các nhà sưu tầm đã hiến tặng những hiện vật quý giá cho Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm. Đồng thời giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm là điểm đến cho du khách đến tham quan và nghiên cứu trong thời gian tới./

Thanh Phương

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận