Ngày 30/10, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 4069/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đợt XXV. Theo đó, trong 08 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong đợt này, Ninh Thuận có 01 Di sản là Lễ Bỏ mả của người Raglai (xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận).

Ninh Thuận là miền đất phong phú về lịch sử, văn hóa, đặc biệt là văn hóa Chăm và Raglai. Lễ Bỏ mả có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của tộc người Raglai ở Ninh Thuận. Lễ Bỏ mả thường được tổ chức vào khoảng tháng ba, tháng tư dương lịch. Thời gian tổ chức từ 3 - 5 ngày, quy mô lễ hội diễn ra rộng lớn thu hút cả làng và nhiều làng khác đến tham gia. Lễ Bỏ mả của người Raglai thể hiện tình cảm, trách nhiệm của người sống đối với người chết. Đồng thời còn là dịp thể hiện sự đền ơn đáp nghĩa công lao ông bà, báo hiếu cha mẹ, biểu hiện tình làng nghĩa xóm gắn kết bền chặt.

Tới Ninh Thuận, du khách sẽ được tìm hiểu nét văn hóa của người Raglai qua Lễ Bỏ mả với nhiều loại hình nghệ thuật như: Kiến trúc, điêu khắc, hội hoạ, âm nhạc, múa, trình diễn...với mục đích tiễn đưa người chết về “thế giới bên kia”.

Lễ Bỏ mả của người Raglai (xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận) được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký quyết định công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngoài công tác bảo tồn, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa phi vật thể, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm đối với việc bảo tồn và lưu giữ các giá trị di sản văn hóa, đây còn là lợi thế rất lớn cho ngành du lịch tỉnh nhà phát triển.

Với tiềm năng, lợi thế của mình Ninh Thuận đang dần khẳng định chỗ đứng trên bản đồ du lịch Việt Nam, là một trong những điểm hấp dẫn, thân thiện được du khách trong nước và quốc tế biết tới./.

Phan Vi

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận