Nhận thức được tầm quan trọng về nguồn nhân lực, yếu tố quyết định trong sự thành công của ngành du lịch. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch đã Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, phòng Văn hóa Thông tin huyện Ninh Phước tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch Cộng đồng, lớp học diễn ra từ ngày từ ngày 01-03/11/2018 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Nhằm góp phần bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch cho các lao động trực tiếp tại các cơ sở kinh doanh du lịch, đồng thời nâng cao nhận thức về du lịch của người dân bản địa qua đó góp phần tăng hiệu quả chất lượng phục vụ của nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch. Năm nay Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tổ chức các lớp học tại huyện Ninh Phước nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại học tập của các nhân viên và người dân địa phương.

Mặc dầu du lịch Ninh Thuận phát triển muộn hơn so với các tỉnh lân cận, nhưng định hướng chung của du lịch Ninh Thuận là phát triển du lịch một cách bền vững, trong đó xác định yếu tố quan trọng góp phần thành công trong ngành du lịch chính là yếu tố con người. Khi loại hình du lịch cộng đồng được tổ chức thành công, dựa vào thiên nhiên và văn hoá địa phương với mục tiêu bảo vệ môi trường, thì cộng đồng địa phương sẽ được đề cao quyền làm chủ, lợi ích được chú ý phân bổ rộng rãi và nâng cao chất lượng cuộc sống cho chính họ, những điều này sẽ khuyến khích sự tham gia từ bản thân cộng đồng. Còn đối với khách du lịch, loại hình này tạo cơ hội tìm hiểu, nâng cao nhận thức về môi trường và giao lưu văn hoá, trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của cộng đồng địa phương.

Góp phần để du lịch cộng đồng không chỉ tồn tại như một khái niệm hay một đề tài để suy ngẫm mà trở thành một thực tế, khai thác hiệu quả nhằm mang lại nhiều lợi ích cụ thể, đồng thời tạo ra công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho dân địa phương, cuộc sống của người dân được thay đổi theo xu hướng tích cực, nhận thức của người dân về du lịch tốt họ sẽ hăng hái tham gia một cách tích cực, có trách nhiệm. Du khách đến đây sẽ có những trải nghiệm thú vị, những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách và người dân bản địa.  

Hương Lan – Phương Thảo

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận