Sáng ngày 20-21/12/2018 Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận đã diễn ra lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng “Kỹ năng viết tin, bài, chụp ảnh hoạt động văn hóa” năm 2018tại hội trường Trung tâm.

Nhằm góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, vai trò  ý nghĩa truyền thông trong đời sống xã hội cũng như nâng cao trình độ lí luận, nghiệp vụ, kĩ năng công tác truyền thông trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Qua hai ngày học tập nghiêm túc, các học viên đã được hướng dẫn, trao đổi, học hỏi về kỹ năng viết tin, bài, chụp ảnh hoạt động của ngành phục vụ trang tin điện tử của đơn vị. Góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng xã hội trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hương Lan

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận