Ngày 01/4, Ban tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019 ban hành Kế hoạch số 1226/KH-BTC về Kế hoạch Tổ chức đua xe ô tô trên cát tại Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019.

Nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh về kinh tế biển gắn với văn hóa, du lịch, thúc đẩy phát triển các hoạt động thể dục thể thao biển ngày càng đa dạng, phong phú tại Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và thu hút đông đảo người dân cùng tham gia. Qua đó, quảng bá và giới thiệu hình ảnh các sản phẩm du lịch đặc thù Ninh Thuận đến với du khách trong và ngoài nước.

Thời gian Tổ chức đua xe ô tô trên cát tại Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019 sẽ diễn ra từ ngày 28/4/2019 đến ngày 30/4/2019, Lễ khai mạc vào lúc 7h30 ngày 29/4/2019, Bế mạc vào lúc 16h00 ngày 30/4/2019, tại Công ty Cổ phần Mũi Dinh Ecopark, thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Đối tượng tham gia là tất cả cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự, yêu thích môn đua xe ô tô trên cát và có đủ điều kiện có quyền đăng ký tham gia.

Việc tổ chức hoạt động đua xe ô tô trên cát tại Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận tạo sân chơi, thu hút đông đảo người dân và du khách về tham dự, góp phần tạo ra sự thành công chung của Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019./.

Phan Vi

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận