Sáng ngày 07 tháng 5 năm 2019 tại hội trường của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Ninh Thuận đã diễn ra buổi tập huấn sử dụng cổng thông tin và ứng dụng du lịch thông minh do Sở Thông tin Truyền thông đã kết hợp với VNPT Ninh Thuận tổ chức.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quảng bá giới thiệu hình ảnh du lịch Ninh Thuận giúp du khách dễ dàng tiếp cận thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, quảng bá hình ảnh du lịch Ninh Thuận, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch và các ban ngành khác có liên quan đã tham gia buổi tập huấn và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực và ý nghĩa.

Trên nền tảng của công nghệ và truyền thông; giúp cho sự tương tác, kết nối chặt chẽ giữa nhà quản lý, doanh nghiệp và khách du lịch, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách, đồng thời, giúp cho việc quản lý thuận tiện hơn. Hi vọng trong thời gian tới Ninh Thuận đã ứng dụng công nghệ triệt để nhằm phục vụ khách du lịch, thích ứng kịp thời với xu thế phát triển du lịch thông minh.

Hương Lan

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận