Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1997 và được tổ chức từ ngày 29/4 – 6/5 hàng năm. Cùng với Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Môi trường thế giới (5/6), tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường được các địa phương hưởng ứng tham gia. Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1997 và được tổ chức từ ngày 29/4 – 6/5 hàng năm. Cùng với Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Môi trường thế giới (5/6), tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường được các địa phương hưởng ứng tham gia.

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ sở lưu trú du lịch hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường một cách trang trọng, thiết thực và tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Treo băng-rôn “Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường và Ngày Môi trường thế giới (05/6/2019)” tại cơ sở của đơn vị. Tổ chức ra quân tổng vệ sinh trong và ngoài cơ sở, tăng cường công tác trồng và chăm sóc cây xanh nhằm tăng mỹ quan môi trường tại cơ sở. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường trong việc chế biến thực phẩm, thải các tạp chất sau khi chế biến ra bên ngoài môi trường.

Phương Uyên

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch