Căn cứ Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 335/QĐ-SVHTTDL ngày 28/12/2018 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Thực hiện Kế hoạch số 169/KH-TTTTXTDL ngày 04/6/2019 của Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch về việc tổ chức cuộc thi phục vụ bàn giỏi năm 2019;

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch thông báo mời tham gia thi phục vụ bàn giỏi năm 2019, như sau:

1. Đối tượng tham gia:Tất cả các nhân viên phục vụ bàn đang làm việc trong các nhà hàng, khách sạn và cá nhân có nhu cầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Thời gian:

Thời gian tổ chức cuộc thi, từ ngày ra thông báo đến 09/8/2019:

- Từ ngày 10/6/2019 - 12/7/2019: Nhận phiếu đăng ký dự thi;  

- Từ ngày 15/7/2019 - 19/7/2019: Họp Ban tổ chức, Hội đồng Ban Giám khảo;

- Ngày 09/8/2019: Tổ chức thi, tổng kết và trao giải.

3. Địa điểm:

- Nhận phiếu đăng ký dự thi:Tại Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận. Địa chỉ: 02 Trần Quang Diệu, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: (0259) 3 828 506;

- Tổ chức thi, tổng kết và trao giải: Dự kiến tại Khách sạn Sài Gòn - Ninh Chữ.

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân trong tỉnh./.

Download: Phiếu đăng ký thi kỹ năng phục vụ bàn giỏi,

Thể lệ thi kỹ năng phục vụ bàn giỏi :