Cuộc thi sáng tác, thiết kế sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch Ninh Thuận được phát động từ ngày 13/5/2019 đến hết ngày 26/7/2019 (hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự thi). Sau thời gian triển khai, đến nay Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch đã ban hành Kế hoạch, Thể lệ, tổ chức phát động Cuộc thi và nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của nhân dân trong cả nước.

Để tạo điều kiện cho các tác giả có thêm thời gian tìm hiểu và tiếp tục sáng tác những thiết kế vật phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch Ninh Thuận mang tính sáng tạo, độc đáo, đặc trưng và nghệ thuật cao làm quà tặng. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch thông báo gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi, cụ thể như sau:

1. Thời gian nhận tác phẩm:

Kể từ ngày ra thông báo này đến ngày 30/9/2019 (bổ sung gia hạn thời gian theo thông báo số 138/TB-TTTTXTDL ngày 07/5/2019 trước đây, thời gian nhận tác phẩm dự thi đến ngày 26/7/2019).

2. Thời gian chấm và trao giải:

            - Từ ngày 01/10/2019-10/10/2019: Họp Ban tổ chức, Hội đồng Ban Giám khảo và chấm giải chọn ra sản phẩm đạt giải;

- Ngày 18/10/2019: Lễ trao giải cuộc thi và công bố sản phẩm, quà lưu niệm du lịch Ninh Thuận.

            3. Địa điểm nhận tác phẩm:

- Các tác phẩm gửi về: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận. Địa chỉ: 02 Trần Quang Diệu, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: (0259) 3 828 506 - 3 828 510;

- Nội dung, thể lệ, phiếu đăng ký cuộc thi vui lòng đăng tải tại website ninhthuantourist.com.

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh./.

Phan Vi

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận