Chiều ngày 20/8, tại Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm. Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2019

Trong 6 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả. Hiệp hội đã tiến hành củng cố tổ chức, phân công đến từng thành viên Ban Chấp hành, tổ chức sinh hoạt định kỳ theo quy chế hoạt động của Hiệp hội; tổ chức đi tham quan các tỉnh bạn để học tập kinh nghiệm trong công tác hội, phối hợp Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tham gia Hội chợ VITM Hà Nội 2019, Ngày hội Du lịch TP.HCM 2019, tham gia khảo sát các điểm du lịch năm 2019, khai thác những điểm du lịch mới đưa vào chương trình tour giới thiệu, chào bán cho du khách, quảng bá sản phẩm du lịch, dịch vụ,... qua đó góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển. Theo đó, trong  6 tháng đầu năm 2019, ngành du lịch ước tính đón khoảng 1.757.000 lượt khách, đạt 74,8% so với kế hoạch, tăng 6,7% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 61.600 lượt, tăng 2,7%, khách trong nước 1.695.400 lượt, đạt 75,4% kế hoạch, tăng 6,8%. Thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 708 tỷ đồng, tăng 11,1% so cùng kỳ.

Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, trong 6 tháng cuối năm 2019, Hiệp hội Du tỉnh sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện và triển khai Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 10/4/2012 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030, thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tư vấn về định hướng phát triển sản phẩm du lịch Ninh Thuận, phối hợp đón tiếp các đoàn Famtrip, xây dựng các tour, tuyến mới thu hút du khách; xây dựng chương trình hợp tác, tổ chức kết nối, trao đổi kinh nghiệm với các Hiệp hội Du lịch trong và ngoài nước, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch Ninh Thuận phát triển bền vững./.

 

Phan Vi

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận