Nằm trong các hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch sáng nay, ngày 12 tháng 9 năm 2019, Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Bảo tàng tỉnh Đắk Lắktổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “ Văn hóa Chăm Ninh Thuận”.Dự lễ khai mạc có đồng chí lãnh đạo một số Sở, ban, ngành và địa phương của tỉnhĐắk Lắk; đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương, các thầy cô giáo và các em học sinh dự buổi lễ. 

Thông qua chuyên đề này nhằm giới thiệu, tuyên truyền rộng rãi đến công chúng Đắk Lắk, du khách trong nước và Quốc tế về bản sắc độc đáo của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, qua đó góp phần giúp công chúng nhận thức sâu sắc di sản văn hóa; Thông qua trưng bày là dịp để tôn vinh các giá trị văn hóa vùng miền, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong công cuộc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Triển lãm giới thiệu gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật về những nét đặc trưng văn hóa trong đời sống vật chất, đời sống tinh thần thông qua hình thái cư trú, hình thái kinh tế, trang phục, trang sức, phong tục tập quán cũng như tôn giáo tín ngưỡng và những lễ hội trong năm. Triển lãm sẽ trưng bày nhiều hiện vật về công cụ lao động sản xuất và vật dụng trong đời sống, trang phục truyền thống, các loại nhạc cụ tiêu biểu của dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận.

Thanh Thùy- Bảo tàng tỉnh