Chiều ngày 16/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.  

            Tham dự Hội nghị có ông Lê Văn Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ trong tỉnh.

            Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong năm 2019 toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cố gắng, nỗ lực, chủ động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý, triển khai thực hiện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các văn bản, chỉ thị, nghị quyết,… của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với lĩnh vực quản lý, phụ trách được ngành triển khai thực hiện bằng các chương trình, kế hoạch nội dung cụ thể, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chuyên môn.

            Trong năm 2019, Sở đã ban hành 2.266 văn bản, tiếp nhận và xử lý trên 8.967 văn bản đến. Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính 278 hồ sơ, trong đó 262 hồ sơ thuộc lĩnh vực văn hóa, 14 hồ sơ lĩnh vực du lịch, 02 hồ sơ chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thể dục, thể thao. Thực hiện 18/15 cuộc thanh tra, kiểm tra (đạt 120% kế hoạch).

            Về lĩnh vực văn hóa, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đạt được kết quả quan trọng, tham gia và tổ chức thành công nhiều sự kiện, liên hoan, hội thi, hội diễn trong và ngoài tỉnh. Trong năm 2019, trùng tu tôn tạo 09 di tích, hoàn thành hồ sơ công nhận 02 di tích cấp tỉnh, 02 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Lễ hội truyền thống Cầu ngư tỉnh Ninh Thuận, Vịnh Vĩnh Hy là danh thắng cấp quốc gia năm 2019; tổ chức thành công Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2019, Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ Bỏ mả của người Raglai Ninh Thuận và đón bằng xếp hạng di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh Khu tập trung Bà Râu, tổ chức thành công chương trình “Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận” tại Hà Nội, công tác tham mưu hồ sơ nghệ thuật làm gốm truyền thống người Chăm trình UNESCO xem xét đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.  

            Về lĩnh vực thể dục, thể thao tham dự 18 giải quốc gia, 03 giải khu vực mở rộng, 06 giải cụm thi đua và 01 giải quốc tế mở rộng; đạt 89 huy chương các loại, tham dự Giải vô địch Điền kinh Trẻ Đông Nam Á lần thứ 14/2019 tại Philippines đạt 01 huy chương vàng, 01 huy chương bạc, 03 huy chương đồng,…Thể dục, thể thao quần chúng tiếp tục được đẩy mạnh cuộc vận động “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tỷ lệ người dân tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt 30,5% dân số, tổng số câu lạc bộ thể dục, thể thao lên đến 522 câu lạc bộ.

 

            Lĩnh vực du lịch có nhiều nỗ lực trong công tác tham mưu, mang lại nhiều sự đổi mới trong công tác phát triển du lịch tỉnh nhà. Công tác tham mưu tỉnh ban hành các quy định về ưu đãi thu hút trong du lịch, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án, ban hành Đề án hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, công tác lập quy hoạch, côn tác xúc tiến quảng bá du lịch dần đi vào chiều sâu xây dựng hình ảnh du lịch Ninh Thuận trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện thu hút du khách thể hiện qua con số: Trong năm 2019, du lịch Ninh Thuận ước đón khoảng 2.350.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 7,3% so cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch; trong đó, khách quốc tế đạt 100.000 lượt, tăng 25% so cùng kỳ; khách nội địa đạt 2.250.000 lượt, tăng 6,6% so cùng kỳ. Thu nhập từ hoạt động du lịch ước khoảng 1.250 tỷ đồng, tăng 8,7% so kế hoạch, tăng 19% so cùng kỳ. Cũng trong Hội nghị, lãnh đạo Sở đã trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019.

            Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2019, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đoàn kết, quyết tâm hơn nữa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành. Phấn đấu trong năm 2020, chỉ tiêu tăng trưởng du lịch đạt và vượt kế hoạch, lượng khách ước đạt 2.500.000 lượt, trong đó khách quốc tế 200.000 lượt, khách nội địa 2.300.000 lượt, thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 1.500 tỷ đồng./.

Phan Vi

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận