Hệ thống giao thông đường bộ các điểm du lịch - Từ Trung tâm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (km), download tại đây

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TREATMENT OF KM ROAD TO NINH THUAN TOURISTS
Transport system of tourist sites - From Phan Rang - Thap Cham city center (km), download here
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ ДОРОГИ В ТУАСТЫ НИНХ ТУАН

Транспортная система туристических объектов - от центра Phan Rang - Thap Cham (км), скачать здесь