Du khách còn có thể nhìn thấy ở đây, hình ảnh những cô gái Chăm trong trang phục váy dài, đầu vấn khăn thổ cẩm truyền thống,thoắn thoắt đội vò đi lấy nước hoặc dịu dàng ngồi bên khung cửi. Tiếp tục khám phá vịnh Vĩnh Hy, con tàu đáy kính sẽ đưa du khách vào thế giới kỳ ảo, tuyệt đẹp của biển xanh, núi đá, san hô và nhiều loài cá biển Sau khi tận hưởng làn nước biển mát lạnh trong xanh ở bãi biển đẹp Ninh Chữ và thưởng thức nhiều món ngon Ninh Thuận, chắc chắn các bạn sẽ rời miền biển nắng Phan Rang với ấn tượng khó quên và với lời hẹn ngày tái ngộ...

Ngày 1: Thành phố Phan Rang

Đón khách về khách sạn nghỉ ngơi.

  • Buổi chiều du khách đến tham quan tại hai làng nghề: gốm Bàu Trúc và dệt Mỹ Nghiệp, đến đây quý khách sẽ được chứng kiến tận mắt các nghệ nhân dệt những tấm Thổ Cẩm hết sức công phu và khéo léo cũng như cách tạo ra những bình Gốm bằng phương pháp thủ công hết sức mộc mạc.
  • Sau đó, tiếp tục hành trình lên tháp Pô Klông Girai với quần thể kiến trúc độc đáo của người Chăm, đây là nơi diễn ra lễ hội lớn nhất của người Chăm vào tháng 7 Chăm lịch (lễ hội Ka Tê). Quay về khách sạn ăn tối và tự do tham quan thành phố Phan Rang.

Ngày 2: Thành phố Phan Rang - Vĩnh Hy - Bình Tiên.

Ăn sáng tại thành phố Phan Rang, du khách lên xe di chuyển ra Vịnh Vĩnh Hy. Trên đường ra Vịnh Vĩnh Hy đoàn ghé lại vườn nho Thái An, vừa tham quan vừa học hỏi cách trồng nho cũng như cách chế biến nho thành rượu, thưởng thức đặc sản của Ninh Thuận và nghe những câu chuyện về nho để hiểu hơn về loài cây được mệnh danh là nữ hoàng vùng đất nắng này.

Đến Vịnh Vĩnh Hy, du khách tham quan bằng tàu đáy kính để thưởng ngoạn cảnh mũi Cá Heo một trong những nơi đánh bắt Cá Thu lớn của Ninh thuận, lặn ngắm san hô và nghỉ ngơi ăn trưa trên bè.

Chiều buông xuống, du khách lên xe men theo con đường mới dọc biển để đến với Bình Tiên, con đường mới uốn lượn giữa núi rừng hoang vu như đưa bạn vào thế giới của chuyện cổ tích. Đi trên con đường này bạn sẽ ngạc nhiên về một Bình Tiên thơ mộng e ấp nép mình bên núi non trùng trùng điệp điệp. Con đường mới dọc biển mang lại cho bạn một cảm nhận trọn vẹn về vẻ đẹp hùng vĩ nơi đây, thu vào tầm mắt chúng tôi là một tuyệt tác kỳ diệu sơn, thủy hữu tình mà tạo hóa ban tặng.

Nhưng theo lịch trình du khách phải về lại Phan Rang, ngậm ngùi tạm chia tay Bình Tiên với lời hẹn một ngày trở lại với biển Bình Tiên tuyệt đẹp, một vẻ đẹp vẹn nguyên: biển xanh, cát trắng, nắng vàng, nước trong sạch, đá chập chùng, có những dòng suối nước ngọt vắt ngang ra tới biển và những bãi biển đẹp cần điểm tên như bãi Kinh, bãi Thùng…đi thuyền ra đảo Bình Ba du khách sẽ được vừa tắm vừa ngắm san hô cũng như tham gia các hoạt động trên bãi biển hay tham quan những lồng nuôi tôm Hùm…./.

Hương Lan

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ninh Thuận

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tour 1 : Go to the blue waters , white sand , golden sunshine - Ninh Thuan

Day 1 : Phan Rang City

Welcoming guests to the hotel to rest .
Afternoon sightseeing tourists in two villages : U.S. Bau Truc pottery and weaving Industry , here you will be witnessing the textile artisans Tho Cam sheets very carefully and skillfully as well as creating Ceramic pots by manual methods downright rustic .

Then continue on to the Po Klong Girai with unique architectural complex of Cham people , this is where the biggest festival on July Cham Cham calendar ( Ka Te festival ) . Return to hotel for dinner and free to visit the city of Phan Rang .

Day 2 : Phan Rang City - Vinh Hy - Binh Tien .

Breakfast at Phan Rang city , visitors to move vehicles Vinh Hy Bay . On the way out , stop at the Vinh Hy Bay vineyards Tai'an , just visit just to learn how to grow grapes as well as grapes processed into wine , enjoy specialty of Ninh Thuan and hear the stories of grapes to understand more about species was dubbed the queen of this sunny land .
 
Vinh Hy Bay , visitors by glass bottom boat to enjoy the Dolphin nose one of the major fishing grounds of Ninh Thuan Tuna , reef diving and resting on friends for lunch .

Evening begins , visitors to the new car along the road to the sea along with Binh Tien , a new path winding between mountains and forests as wilderness takes you into the world of fairy tales . Go on this way you will be surprised about a shy romantic Binh Tien nestled on the rolling mountainous part message . A new road along the sea gives you a feeling of fullness majestic beauty here , collected in our eyes is a wonderful painting masterpiece , aquatic beings that nature bestowed .

But tourists scheduled to return to Phan Rang , pity Binh Tien temporary farewell with promise to return one day Binh Tien Beach beautiful , completely original beauty : blue sea , white sand , sun , water clean , rolling stones , there are freshwater streams traversing out to sea and beautiful beaches should point name as Beijing yards , yard bins ... Binh Ba by boat you'll be bathing medium as well as coral participate in the activities on the beach or visit the lobster cages .... / .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тур 1: К синих водах , белый песок, Золотое солнце - Ниньтуан

День 1: Фанранг Город

Приветствуя гостей в отель, чтобы отдохнуть.
Во второй половине дня осмотр достопримечательностей туристов в двух селах : США Bau Трюк керамика и ткачество промышленности , здесь вы будете свидетелями текстильных ремесленников Тхо вебкамере листов очень тщательно и умело , а также создание Керамические горшки по ручных методов совершенно уютно .
Тогда переходите к Po Клонг -Гирей с уникальным архитектурным комплексом Cham людей , это где самый большой фестиваль июля Чам Чам календарю ( Ка Те фестиваля ) . Возвращение в отель на ужин и свободно посетить город Фан Ранг .

День 2: Фанранг Город - Винь Hy - Бинь Тянь .
Завтрак в городе Phan Rang , посетители для перемещения автомобилям Винь Hy залив . На выходе , остановитесь в Винь Hy Bay виноградников Tai'an, просто посетить только, чтобы узнать, как выращивать виноград , а также виноград перерабатывается в вино , наслаждаться специальность Ниньтхуан и услышать рассказы винограда понять больше о видов получил название королевой этой солнечной земли .

Винь Hy -Бей , посетители по лодке со стеклянным дном , чтобы насладиться носа Dolphin одним из основных промысловых участков из Нинь Туан тунца , рифов дайвинга и отдыха на друзьями на обед .

Вечер начинается , посетителей для нового автомобиля по дороге к морю вместе с Бинь Тянь , новый путь обмотки между гор и лесов , как пустыня перенесет вас в мир сказок . Перейти на этом пути вы будете удивлены, о застенчивой романтической Бинь Тянь расположенный на холмистой горной части сообщения. Новая дорога вдоль моря дает вам ощущение сытости величественной красотой здесь , собранные в наших глазах является прекрасным живопись шедевр, водные существа , что природа наградила .

Но туристы планирует вернуться в Фан Ранг , жалость Бинь Тянь временного прощания с обещанием вернуться однажды Бинь Тянь -Бич красивый, совершенно оригинальное красоты : синее море, белый песок, солнце, вода Чистые, Rolling Stones, есть пресноводные потоки , проходящие в море и прекрасные пляжи должны указывать имя, как в Пекине ярдов , дворовые бункеров ... Бинь Ба на лодке вы будете купание среды , а также коралловый участвовать в деятельности на пляже или посетить омара клетки .... / .