Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Hậu tại buổi làm việc với công ty TNHH Golden Sun về dự án Chợ đêm Du lịch: download tại đây

Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Hậu tại buổi làm việc với công ty TNHH Golden Sun về dự án Chợ đêm Du lịch: download tại đây

Công văn đồng ý chủ trương đầu tư dự án Chợ đêm Du lịch của công ty Golden Sun: Download tại đây