(TITC) - Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch và khuyến khích đầu tư, nâng cấp chất lượng dịch vụ tại điểm đến, ngày 28/12/2016, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ký Quyết định số 4640/QĐ-BVHTTDL ban hành Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch. 

Xem chi tiết Quyết định

Báo cáo tóm tắt Đề án xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch